skip to Main Content

Helft artsen bang om coronavirus mee naar huis te nemen

Van alle artsen in dienstverband die buiten het ziekenhuis werken, zoals artsen in de ggz, vepleeghuis-, jeugd-, huisartsen- en gehandicaptenzorg, is 44% bang om door zijn werk besmet te raken met COVID-19. Daarnaast is 53% bang om zijn privéomgeving te besmetten en 40% om patiënten en cliënten te besmetten. Dat blijkt uit een peiling van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD).

Een van de oorzaken van deze angst is toe te schrijven aan het al dan niet beschikbaar hebben van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 36% van de artsen buiten het ziekenhuis vertrouwt er niet op dat er voldoende PBM in hun instelling beschikbaar zijn om gedurende deze tweede golf hun werk veilig te kunnen doen. Tevens vinden vier op de tien artsen dat hun instelling onvoldoende is voorbereid op de tweede golf.

Medisch eindverantwoordelijk

De LAD signaleert dat artsen buiten ziekenhuizen nog onvoldoende zijn betrokken bij het COVID-beleid, terwijl artsen medisch eindverantwoordelijk zijn. Artsen moeten daarom een bepalende stem hebben als het gaat om het gebruik van beschermingsmiddelen, de omgang met bezoekers en overige preventieve maatregelen binnen hun instelling. Uit de peiling blijk dat slechts 35% daadwerkelijk betrokken is geweest bij de voorbereidingen voor de tweede golf. LAD-voorzitter Suzanne Booij vindt dat zorgelijk. “Uit eerder onderzoek dat we tijdens de eerste COVID-piek hebben gedaan, blijkt dat angst en emotionele uitputting van artsen nauw samenhangen met de mate van betrokkenheid van artsen bij beslissingen en beleid in hun instelling. Met andere woorden: word je goed betrokken, dan houd je het beter vol en maak je je ook minder zorgen.”

Geef artsen meer regie

Artsen in ziekenhuizen zijn vanaf het begin van de COVID-19 uitbraak over het algemeen zeer goed betrokken of werden zelfs in een regierol gezet; bij artsen buiten ziekenhuizen is dat veel minder het geval. Daarom heeft de LAD deze tweede peiling onder artsen buiten ziekenhuizen gedaan. Hieruit komt duidelijk naar voren dat zij binnen hun instelling weinig zijn betrokken bij de voorbereidingen op de tweede golf. Booij: “Hoe minder regie, hoe groter de angst en emotionele uitputting. Uit de peiling blijkt dat ongeveer 30% van de specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten en de artsen Maatschappij + Gezondheid onvoldoende is hersteld van de eerste golf. We roepen daarom op om gebruik te maken van de kennis en kunde van deze artsen en ze meer regie te geven over hun werk en het beleid binnen de instelling. Dat is in ziekenhuizen goed geregeld, daarom pleiten wij er al jaren voor dat ook in andere instellingen goed in te richten.”

Download de resultaten van de flitspeiling

Download de samenvatting van het onderzoek Gezond en veilig werken tijdens COVID-19