skip to Main Content

Henne Kleinveld herbenoemd in ledenraad

Klinisch Chemicus Henne Kleinveld is herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar als ledenraadslid van de LAD. Zijn eerste termijn liep in januari af, maar wilde zich graag nog een termijn inzetten in de ledenraad en stelde zich opnieuw verkiesbaar. Aangezien er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld, is hij nu automatisch benoemd.

De LAD vertegenwoordigt veel verschillende artsengroepen en aanverwante beroepsgroepen, waaronder huisartsen, medisch specialisten, klinisch technologen en ziekenhuisapothekers. Om te zorgen dat we voor al die verschillende leden van toegevoegde waarde blijven, hebben we vijf jaar geleden een ledenraad ingesteld. Met onze ledenraadsleden praten en brainstormen we vier keer per jaar over onze koers en strategie, zodat we er zeker van zijn dat onze (lange termijn)doelstellingen aansluiten op uw behoefte. Een ledenraadslid wordt gekozen voor een periode van vier jaar en is eenmaal herkiesbaar. Cluster 4 bestaat uit twee zetels. Op dit moment worden deze vervuld door Henne Kleinveld (Klinisch Chemicus) en Marjon Stijntjes (Klinisch Technoloog).

Herverkiezing Henne Kleinveld

Henne Kleinveld is ledenraadslid in cluster 4, waarin verwante beroepsgroepen worden vertegenwoordigd. Onder dit cluster vallen ziekenhuisapothekers, klinisch fysici, klinisch chemici en klinisch technologen. Kleinveld is sinds 1997 als Klinisch Chemicus werkzaam in wat nu het Zuyderland Medisch Centrum heet en sinds 2002 tevens medisch manager van het laboratorium . “Als hoofd van de afdeling en voormalig opleider heb ik mij als vanzelfsprekend ook altijd bezig gehouden met het arbeidsvoorwaardenbeleid van de medewerkers, assistenten en collega klinisch chemici. Zo hebben wij bij de invoering van de AMS na veelvuldig overleg met onze raad van bestuur, mede met steun van de NVKC, kunnen afspreken dat de AMS ging gelden voor alle klinisch chemici in ons huis. Met deze ervaring op zak ben ik vanaf 2010 voorzitter geworden van de Commissie Beroepsbelangen van de NVKC. Een functie die ik tot op heden bekleed. Deze commissie heeft als één van de belangrijkste taken het formuleren en bewaken van het arbeidsvoorwaardenpakket. Daarnaast adviseren en bemiddelen wij bij conflicten tussen collega’s en werkgevers. Deze rollen sluiten goed aan op mijn rol als ledenraadslid bij de LAD, vandaar dat ik me graag nog eens vier jaar inzet voor de belangen van onze beroepsgroepen.”

Op deze pagina staat meer over de samenstelling van de LAD-ledenraad.