skip to Main Content

HID Michaël van der Ven is benoemd in de LAD-ledenraad in cluster 2

Michaël van der Ven, huisarts in loondienst in het Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra, is benoemd tot lid van de ledenraad van de LAD. Met de benoeming van Van der Ven is de vacante zetel in cluster 2 vervuld.

Van der Ven: “Ik geloof dat de HID(HA) een ontzettend belangrijke rol speelt in de continuïteit van de huisartsenzorg. Veel patiënten verlangen naar een vaste huisarts, terwijl veel (jonge) huisartsen, om verschillende redenen zoals gezinsverplichtingen, nog geen eigen praktijk kunnen starten. Als HID(HA) kan ik de broodnodige continuïteit bieden die zo waardevol is. Echter, daarvoor zijn aanzienlijk betere arbeidsvoorwaarden nodig. Op dit moment verdien ik minder en heb ik minder flexibiliteit, ondanks de grotere verantwoordelijkheden als waarnemer. Ik ben vastbesloten om me binnen de LAD in te zetten voor een verbetering van deze positie, zodat meer huisartsen ervoor kiezen om HID(HA) te worden.”

Vacante ledenraadszetel

Omdat Michaël van der Ven zich als enige kandidaat heeft gemeld voor de vacante zetel, gaat hij samen met Danielle Peet (AVG) en Indrah op den Kelder (specialist ouderengeneeskunde) de leden uit cluster 2 vertegenwoordigen.

Wat doet de ledenraad?

Met onze ledenraadsleden praten en brainstormen we drie à vier keer per jaar over onze koers en strategie, zodat we er zeker van zijn dat onze (langetermijn)doelstellingen aansluiten op jouw behoefte. De ledenraad is binnen de vereniging het hoogste orgaan en zit dicht op de voorbereiding, uitvoering en controle van het beleid. Zo stellen ledenraadsleden de meerjarenbeleidsagenda vast en kiezen ze het bestuur.