skip to Main Content

Hidha Arjen Greijdanus benoemd tot LAD-ledenraadslid


Arjen Greijdnus is benoemd tot ledenraadslid van de LAD in de kiesgroep ‘Hidha’. Hij wil zich als kritische, betrokken dokter graag inzetten voor goede werkomstandigheden voor alle Hidha’s.

De LAD heeft 35.000 leden, variërend van coassistenten tot aios, van huisartsen tot medisch specialisten en van jeugdartsen tot ziekenhuisapothekers. Om te zorgen dat al die verschillende leden zich in het LAD-beleid herkennen en dat we de dingen blijven doen die volgens onze leden toegevoegde waarde hebben, is in 2015 een ledenraad ingesteld. Hierin zijn LAD-leden via kiesgroepen vertegenwoordigd. De ledenraad vergadert vier per jaar met het LAD-bestuur over de koers en strategie en ziet toe op het LAD-beleid.

Benoeming

Hidha’s zijn in de ledenraad vertegenwoordigd met één zetel, waarvoor al enige tijd een vacature bestond. De LAD is dan ook blij dat Arjen Greijdanus zich hiervoor kandidaat heeft gesteld. Arjen is Hidha bij praktijk De Watertoren in Utrecht en is daarnaast GEZ-bestuurder bij Zuilen Ondiep Gezond en lid van de LHV-ledenraad Midden-Nederland. Verder is hij ook opleider. “Als kritische, betrokken dokter wil ik me graag inzetten voor goede werkomstandigheden voor alle Hidha’s. Hoewel het aantal huisartsen en het aantal (vaste) waarnemers de afgelopen tien jaar sterk is gestegen, is het aantal Hidha’s vrijwel stabiel gebleven. Mijns inziens is in deze tijden van toegenomen werkdruk, zowel overdag als in de diensten, een vaste dokter zoals de Hidha een noodzakelijke aanvulling voor de huisartsenpraktijk. Voor nu, maar nog meer in de toekomst. Om de functie van Hidha aantrekkelijk te houden, is een goede, marktconforme cao een belangrijke voorwaarde. Aangezien de LAD de grootste werknemersorganisatie is voor artsen in dienstverband en een arbeidsmarkt wil met perspectief, wil ik graag via de ledenraad mijn stem laten horen.”

Bekijk het overzicht van alle ledenraadsleden.