skip to Main Content

Hidha’s stemmen in met verlenging Cao Hidha met oog op betere arbeidsvoorwaarden

Hidha’s tonen begrip voor het feit dat de cao-partijen LAD, LHV en InEen voldoende tijd nodig hebben om zorgvuldig tot een goed totaalpakket arbeidsvoorwaarden te komen voor de nieuwe cao voor alle huisartsen in loondienst. Zo ontstaat ook meer ruimte om straks duidelijk te maken wat de nieuwe cao inhoudt. Dat is essentieel om huisartsen in loondienst in staat te stellen zich over een cao-resultaat uit te spreken. Een ruime meerderheid van de Hidha’s kan zich om deze reden vinden in verlenging van de Cao Hidha met drie maanden die anders 1 mei zou aflopen. De cao is nu verlengd tot en met 31 juli 2024. De huisartsen stemden weliswaar in met de verlenging, maar uitten ook hun zorg.

Knopen doorhakken

De huisartsen geven onomwonden aan dat aantrekkelijker arbeidsvoorwaarden van wezenlijk belang zijn om de kwaliteit en continuïteit van de huisartsenzorg overeind te houden. De inflatiecorrectie is achtergebleven terwijl de zzp-tarieven naar rato harder zijn gestegen. Dit stimuleert niet te kiezen voor het werken in loondienst. Hoe langer het duurt, hoe complexer het werken als huisarts in loondienst wordt. Er is al veel geduld van ze gevraagd. Het is daarom belangrijk dat knopen doorgehakt worden en te komen tot een resultaat waarin de huisartsen in loondienst echte verbeteringen bewezen zien.

Deze reacties sluiten aan bij het ambitieniveau van de nieuwe cao zoals partijen in het begin van het cao-traject hebben vastgesteld: er moet een cao komen die het werken in loondienst reëel en aantrekkelijk maakt voor behoud van de huidige huisartsen in loondienst en het aantrekken van nieuwe huisartsen in loondienst.

Vervolg cao-traject

Over een aantal punten zijn de drie cao-partijen het eens, maar over cruciale punten zoals het karakter van de cao (wordt het een standaard of minimum cao) en de salarisverhoging lopen de standpunten uiteen. Op 23 april hebben de LAD, LHV en InEen met elkaar gesproken over het vervolg van het cao-proces. Afgesproken is onder leiding van een onafhankelijk technisch voorzitter de onderhandelingen te vervolgen. Dit moet cao-partijen de ruimte geven zich volledig te richten op de inhoudelijke besprekingen.

De eerstvolgende onderhandelronde is op 8 mei. Bij het voorstel om de cao te verlengen is afgesproken dat de verbetering die we normaal ook over deze drie maanden zouden afspreken terugkomt in het totaalpakket voor de nieuwe cao die straks geldt voor de Hid’s en Hidha’s.