skip to Main Content

Ibtissam Acem benoemd tot ledenraadslid LAD

Ibtissam Acem is met een meerderheid van de stemmen verkozen tot ledenraadslid in cluster 7 (coassistenten). Voor de vrijgekomen zetel in de ledenraad hadden zich in totaal twee kandidaten aangemeld, en dus zijn er verkiezingen gehouden.

Ibtissam studeert geneeskunde aan het Erasmus MC. Tijdens haar bestuursperiode bij De Geneeskundestudent merkte ze dat er een enorm capaciteitsprobleem is binnen de geneeskundeopleiding. Er zijn onvoldoende coschapplekken voor het aantal geneeskundestudenten met als gevolg toenemende wachttijden voor aanvang van de coschappen. “Dit probleem lijkt alleen maar toegenomen te zijn tijdens de coronapandemie.” Ook vindt Ibtissam het belangrijk dat studenten zich binnen een veilige werk- en leeromgeving kunnen ontplooien tot de arts die zij willen zijn. “Hier zet ik mij na mijn bestuursjaren nog steeds graag voor in. Omdat tijdens de opleiding studenten al volop meedraaien in het verlenen van zorg in verschillende instellingen, vind ik het belangrijk dat de LAD ook onze belangen vertegenwoordigt. Ik denk graag mee hoe wij binnen de LAD de problemen die studenten ervaren kunnen oplossen en ik verwacht dat ik met mijn ervaring een relevante bijdrage hieraan kan leveren.”

Over de ledenraad

De LAD vertegenwoordigt veel verschillende artsengroepen, waaronder huisartsen, medisch specialisten, artsen Maatschappij + Gezondheid, specialisten ouderengeneeskunde en ook coassistenten. Om te zorgen dat we voor al die verschillende leden van toegevoegde waarde blijven, hebben we zes jaar geleden een ledenraad ingesteld. Met onze ledenraadsleden praten en brainstormen we vier keer per jaar over onze koers en strategie, zodat we er zeker van zijn dat onze (langetermijn)doelstellingen aansluiten op jouw behoefte. Een ledenraadslid wordt gekozen voor een periode van vier jaar en is eenmaal herkiesbaar. De ledenraad kent zeven clusters. Coassistenten zijn in de ledenraad vertegenwoordigd in cluster 7, dat plaats biedt aan één student.