skip to Main Content

Investeren in een goed organisatieklimaat loont

Een ruime meerderheid van de artsen die deelnemen aan het LAD-project Gezond en veilig werken beoordeelt het organisatieklimaat ten aanzien van de psychosociale arbeidsbelasting in hun instelling als ongunstig. Dit terwijl een gunstig organisatieklimaat dé basis is voor gezond en veilig werken.

De LAD startte een paar jaar geleden het project Gezond en veilig werken. Via dit project worden groepen artsen in instellingen gedurende een tweejarig traject begeleid. Doel is een wetenschappelijk bewezen procesinterventie te ontwikkelen die artsen helpt de werkcultuur te verbeteren en hun duurzame inzetbaarheid te vergroten. De Universiteit Leiden voert alle metingen en analyses uit, waaronder een nulmeting bij de start van het traject, tussentijdse metingen en een eindmeting.  

Nulmetingen

De resultaten van het project worden in 2025 opgeleverd, maar uit de nulmetingen onder 526 artsen komt duidelijk naar voren dat bij de meeste artsengroepen sprake is van een ongunstig organisatieklimaat ten aanzien van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van artsen. Dat houdt in dat er binnen de organisatie, op diverse niveaus (management, leidinggevende en de eigen groep) te weinig aandacht is voor PSA. De data laten daarnaast duidelijk zien dat een ongunstiger organisatieklimaat onder andere samengaat met een hogere werkbelasting en tijdsdruk, meer emotionele belasting, minder sociale steun van leidinggevende, minder autonomie, meer onderbezetting en gebrekkige interne communicatie. Ten slotte zien we dat artsen bij een ongunstiger organisatieklimaat minder tevreden zijn met hun baan, vaker nadenken over het verlaten van de organisatie, meer burn-outklachten hebben en minder bevlogen zijn. Deze resultaten liggen in lijn met eerdere genoemde onderzoeken en onderstrepen het belang van een goed organisatieklimaat. In het LAD-project gaan de artsen op basis van de uitkomsten van de nulmeting zelf aan de slag om hun duurzame inzetbaarheid te verbeteren. 

Hoog op de agenda

Voor een gezond werkklimaat is het volgens de LAD van groot belang dat raden van bestuur, directies en hoger management het organisatieklimaat ten aanzien van PSA prioriteit geven, door gezondheid en welbevinden expliciet te agenderen en in het beleid te verankeren.

Lees het volledige artikel in Medisch Contact 

.