skip to Main Content

Jeugdzorgmedewerkers krijgen salarisverhoging van 9,25% in 2024

Op de dag dat er een actiedag in de jeugdzorg was aangekondigd, zijn werkgevers en werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV en CNV gisteren tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor een nieuwe cao. Alle 33.000 jeugdzorgmedewerkers ontvangen in 2024 9,25% meer loon. In 2025 stijgen de salarissen met 3% en wordt inflatiecompensatie toegepast. Verder liggen er verregaande en baanbrekende afspraken over het verlagen van de werkdruk en het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer.

Onder druk van een ultimatum van de drie werknemersorganisaties en een aangekondigde actiedag op 20 november, bleek brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland bereid om de afgelopen weken extra stappen te zetten voor de broodnodige verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van jeugdzorgmedewerkers. Een belangrijk signaal waarmee zowel de werkgevers als de werknemersorganisaties aangeven dat er serieuze stappen gezet worden om de voortdurende crisis in de jeugdzorg het hoofd te bieden.

Koopkrachtverlies 2023 gecompenseerd

De nieuwe cao moet twee jaar gelden en gaat in op 1 januari 2024. Jeugdzorgmedewerkers krijgen er dan meteen 8% meer loon bij. Het minimumloon gaat naar 15 euro per uur. De thuiswerkvergoeding naar 3 euro per dag. Op 1  juli 2024 stijgen de salarissen met nog eens 1,25%. Met deze 9,25% loonsverhoging in 2024 is ook een deel van het koopkrachtverlies vanwege de inflatie in 2023 gecompenseerd. Een nadrukkelijke eis van de werknemersorganisaties. Verder komt er in 2025 3% extra loon bij en is er een inflatiecompensatie met een maximum van 2,25%, als de inflatie hoger is dan 3%. En de kilometervergoeding voor woon werk gaat op 1 januari 2025 van 19 naar 23 cent per kilometer. Ook kunnen jeugdzorgmedewerkers voor het eerst zelf maatwerkafspraken maken met hun werkgever als ze belemmerd worden door rouw, overgang en menstruatie.

Normering van werkzaamheden

Om de werkdruk te beteugelen is er een systeem afgesproken dat moet zorgen dat medewerkers binnen hun uren blijven. Deze normering werkt als volgt: de beschikbare uren (na aftrek van verlof, verzuim en re-integratie) worden verdeeld in twee categorieën: werkzaamheden die passen bij de functie en alles wat daarbij hoort, zoals reistijd, administratie en casusbespreking. En aan de andere kant de overige werkzaamheden, onder andere hersteltijd, scholing, intervisie en het inwerken van collega’s. De totale optelsom moet binnen de inzetbare tijd passen. Voor medewerkers die zonder cliënten werken, geldt een vergelijkbare verdeling.

Rode knop voor medewerkers

Medewerkers kunnen op een virtuele ‘rode knop’ drukken. In extreme gevallen waarbij de werkdruk of veiligheid niet langer te waarborgen is, krijgt de werkgever de verantwoordelijkheid om de situatie adequaat op te lossen. Om de veiligheid van medewerkers verder te vergroten zijn er bovendien afspraken gemaakt over veilig werken. Daarin staan afspraken over hoe er met agressie wordt omgegaan, maar ook over onder meer preventie en nazorg.

Leden hebben het laatste woord

Binnenkort ontvangen alle LAD-leden die vallen onder de Cao Jeugdzorg een mail waarin ze hun stem over het onderhandelaarsakkoord mogen uitbrengen.