skip to Main Content

LAD-leden stemmen in met principeakkoord Cao VVT

De LAD/FBZ, FNV, NU’91, CNV en de leden van werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl, stemmen in met het principeakkoord voor de verlenging van de Cao VVT. De Cao VVT 2022-2024 is daarmee een feit. De gemaakte afspraken worden komende tijd uitgewerkt in een actuele cao-tekst.

De cao wordt met een jaar verlengd. Deze verlenging wordt gecombineerd met een structurele salarisverhoging van 10%, boven op de afspraken die reeds waren gemaakt in de lopende cao.

  • De looptijd van de cao wordt verlengd tot en met 31 december 2024.
  • Structurele extra salarisverhoging: Naast alle eerder gemaakte afspraken over salarisverhoging (2% per 1 maart 2022 en 3% per 1 maart 2023) ontvangen werknemers 5% per 1 oktober 2023 met een bodem van 125 euro, 2,5% per 1 maart 2024 met een bodem van 75 euro en nog eens 2,5% per 1 oktober 2024 met een bodem van 75 euro.
  • Vanaf 1 januari 2024 wordt de stagevergoeding voor coassistenten verhoogd, zodat zij dezelfde onkostenvergoeding ontvangen als andere stagiaires in de VVT.
  • Per 1 januari 2024 worden verbeteringen doorgevoerd in de Onregelmatigheidstoeslag (ORT) en bereikbaarheidsdienstenvergoeding. Ten eerste wordt de grens van het maximum uurloon geschrapt, waardoor de ORT wordt gebaseerd op het feitelijke uurloon. Daarnaast wordt de uitzondering voor functies ingedeeld in FWG 70 of hoger verwijderd, zodat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen functies bij de vergoeding van deze diensten.
  • Per 1 januari 2024 is er een betere de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. De tegemoetkoming wordt verhoogd van 0,09 naar 0,17 cent netto per kilometer en het maximumaantal kilometers per enkele reis per werkdag wordt verhoogd van 30 naar 40 kilometer.

Bekijk het principeakkoord voor meer informatie over de afspraken.

Rol en inspraak specialisten ouderengeneeskunde

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat het convenant “Rol en inspraak specialist Ouderengeneeskunde” zal worden opgenomen in de cao-app. Dit is een belangrijke stap om de betrokkenheid van specialisten ouderengeneeskunde bij de besluitvorming binnen de sector te waarborgen en de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren.