skip to Main Content

LAD ondertekent nieuwe Cao UMC niet

De LAD heeft besloten de nieuwe Cao UMC niet te ondertekenen. Een meerderheid van de medisch specialisten stemde tegen het onderhandelingsresultaat, omdat de afspraken over duurzame inzetbaarheid niet evenwichtig genoeg zijn. De andere cao-partijen hebben wel ingestemd en dus is de nieuwe cao wel een feit. De LAD beraadt zich nu op vervolgstappen.

De LAD zit aan de Cao UMC-tafel om de belangen van medisch specialisten te behartigen; de andere LAD-leden, waaronder a(n)ios, bedrijfsartsen, klinisch chemici, klinisch fysici, klinisch technologen en ziekenhuisapothekers, worden vertegenwoordigd door FBZ. Van hen stemde een meerderheid in met het resultaat. Zij zijn vooral blij met de komst van het balansverlof, het generatiebeleid, de verbeterde reiskostenregeling en het voornemen om de arbeidsduur van aios te normaliseren. Een aantal aios hoopt wel dat dat voornemen tijdens de looptijd concreet wordt, zodat er ook echt iets verandert.

Optelsom

De ontevredenheid bij medisch specialisten zit in een optelsom van de afspraken die specifiek voor hen gelden: zo moeten medisch specialisten tot latere leeftijd diensten draaien, krijgen ze een versoberd generatiebeleid ten opzichte van andere umc-werknemers en krijgen ze opnieuw te maken met loondifferentiatie. Terwijl voor andere werknemers nu al balansverlof wordt ingevoerd, is voor medisch specialisten onduidelijk in hoeverre de NFU de komende jaren gaat investeren in hun duurzame inzetbaarheid. Ook hebben medisch specialisten vraagtekens bij de afspraak dat ze na een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst in de nacht ten minste 8 uur rusttijd kunnen nemen dan wel geen aansluitende (dag)dienst met patiëntgebonden taken hoeven te verrichten. “Het lijkt alsof de NFU ons daarmee tegemoetkomt, maar hoe regelen we dat roostertechnisch als iedereen een overvolle werkdag heeft? We kunnen toch moeilijk patiënten in de kou laten staan?”, aldus een medisch specialist die tegenstemde. Een ander zegt: “Het voelt een beetje alsof er een paar handreikingen worden gedaan, maar een evenwichtig totaalpakket ontbreekt terwijl er wel dagelijks van ons wordt verwacht dat we ons voor meer dan 100% inzetten.”

Vervolg

De LAD beraadt zich nu samen met de Federatie Medisch Specialisten en de achterban op vervolgstappen. Een van de opties is om te proberen om met de NFU de afspraak te maken bepaalde afspraken naar achteren te schuiven zodat we gedurende de looptijd van het akkoord tot evenwichtige en integrale afspraken over duurzame inzetbaarheid van alle generaties kunnen komen. Een andere optie is om stiptheidsacties te voeren, waarbij medisch specialisten de letter van de cao letterlijk naleven en geen stap extra doen.