skip to Main Content

LAD stemt in met Cao UMC 2022-2023

De afgelopen weken konden LAD-leden hun stem uitbrengen over het akkoord dat op 12 november 2021 werd bereikt voor een nieuwe Cao UMC. Een meerderheid van de a(n)ios, medisch specialisten, SEH-artsen, bedrijfsartsen, ziekenhuisapothekers, klinisch chemici, klinisch fysici en klinisch technologen stemde in met het akkoord. Een pijnpunt is wel de gedifferentieerde loonstijging.

Na een intensief actietraject kregen de LAD, FBZ, FNV en CNV in november een uitnodiging van de NFU om weer in overleg te gaan. Na ruim 13 uur intensief onderhandelen bereikten de vier werknemersorganisaties in de nacht van 11 op 12 november een akkoord met de NFU en NU’91. Dat akkoord is een verbetering ten opzichte van het eindbod dat de NFU in september deed en waarmee alleen NU’91 instemde. Zo is in het akkoord een structurele in plaats van incidentele salarisverhoging afgesproken over 2021 en zijn concrete afspraken gemaakt over het terugdringen van de werkdruk. Daarnaast is een aantal inhoudelijke punten uit de inzet van de LAD in dit akkoord opgenomen. Denk aan het in dienst houden van aios gedurende hun opleiding, een reiskostenvergoeding voor aios, een stagevergoeding voor klinisch technologen, het beperken van diensten tijdens en kort na de zwangerschap, en het op te zetten generatiebeleid.

Gedifferentieerde loonstijging

Een meerderheid van de LAD-leden stemde in met het akkoord. Ze vinden het belangrijk dat er rust komt in de sector en juichen het toe dat verpleegkundigen een flinke salarissprong maken. Wel zijn de LAD-leden kritisch over de gedifferentieerde loonstijging. In het akkoord is afgesproken dat bepaalde functiegroepen, zoals verpleegkundigen en verzorgenden, in 2021 en 2022 een salarisverhoging van 3,5 procent krijgen. Overige beroepsgroepen tot en met schaal 10 krijgen er in beide jaren 2 procent bij en voor beroepsgroepen vanaf schaal 11 is dat 1% plus 1% met een maximum van 46 euro. Een aantal LAD-leden is tegen dit principe van gedifferentieerde loonstijging en vindt het niet acceptabel dat de loonstijging voor bepaalde functiegroepen onder het inflatieniveau uitkomt.
De LAD heeft op basis van de uitslag besloten de nieuwe cao aan te gaan, maar neemt de kritische signalen van de nee-stemmers wel zeer serieus. “Bij een volgende cao-ronde willen we koopkrachtbehoud voor alle werknemers”, aldus LAD-directeur Caroline van den Brekel.

De LAD vertegenwoordigt aan de Cao UMC-tafel medisch specialisten. De overige LAD-leden, zoals a(n)ios, ziekenhuisapothekers en klinisch technologen, worden via de LAD vertegenwoordigd door FBZ, die naast artsen onder andere psychologen, diëtisten, physician assistants en logopedisten vertegenwoordigt. Ook FBZ heeft ingestemd met de nieuwe cao.