skip to Main Content

LAD steunt acties huisartsen

Huisartsen voeren deze week actie. Ze willen meer tijd voor hun patiënten en minder werkdruk. De LAD steunt de acties en vindt het van groot belang dat huisartsen behouden blijven voor hun vak. Een van de oplossingsrichtingen die daar volgens de LAD aan kunnen bijdragen, is dat het werken in dienstverband aantrekkelijker wordt.

Uit een enquête van onderzoeksbureau Spit onder 620 huisartsen eerder dit jaar bleek dat ruim de helft betwijfelt of ze over vijftien jaar nog huisarts willen zijn. Als redenen noemen zij onder andere de werk-privébalans, zware nacht- en weekenddiensten, het tekort aan ondersteunend personeel en een almaar uitdijend takenpakket. Uit cijfers van Nivel blijkt bovendien dat jonge artsen er steeds vaker voor kiezen als waarnemer aan de slag te gaan: hun aandeel nam toe van nog geen 10% in 2000 naar 21% nu. Het zelf kunnen bepalen van werktijden (zowel rooster als aantal uren) en het wel of niet draaien van anw-diensten speelt daarin een belangrijke rol.

Dienstverband aantrekkelijker

De LAD vindt de ontwikkelingen zorgelijk. Het toenemende aantal waarnemers leidt tot extra druk op de huisartsen die vast verbonden zijn aan een praktijk. Een van de mogelijke oplossingen die de LAD ziet, is het aantrekkelijker maken van het werken in dienstverband, zodat meer huisartsen hiervoor kiezen. De LAD zet in op markconforme arbeidsvoorwaarden, passend bij de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van huisartsen in dienstverband. Pauzes en rusttijden moeten beter worden geregeld en huisartsen in dienstverband moeten meer zeggenschap krijgen over hun rooster/werktijden en meer invloed hebben op de planning van anw-diensten.