skip to Main Content

Hoe ingewikkelder, hoe beter

 

Alexander Crijns wilde ooit zelf arts worden, maar koos uiteindelijk toch voor een rechtenstudie. Hij werkt sinds 1996 als jurist en heeft zich onder andere beziggehouden met thema’s als pensioen, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaardenbeleid. Voor Alexander geldt: hoe ingewikkelder, hoe beter. Daarnaast is hij graag bezig met multidisciplinaire vraagstukken. De diversiteit van de casuïstiek, regelgeving en de doelgroep spreekt hem erg aan, maar zijn voornaamste drijfveer is het ondersteunen van mensen in moeilijke situaties: Ik vind het belangrijk om in zo’n situatie snel een oplossing te bieden, maar zal nooit de bredere context uit het oog verliezen. 

Alexander Crijns

Jurist arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en pensioen 
T: 088 – 13 44 112
E: a.crijns@lad.nl