skip to Main Content

Heb ik tijdens feestdagen recht op een (betaalde) vrije dag?

De komende maanden staan er veel vrije dagen op de agenda, te beginnen met Pasen op 17 en 18 april. Ons Kennis- en dienstverleningscentrum krijgt de laatste tijd dan ook weer vaker de vraag wanneer je recht hebt op een betaalde vrije dag. 

Natuurlijk wordt er in de zorg 24 uur per dag 52 weken per jaar gewerkt. Dus er zijn ook altijd collega’s die moeten werken tijdens een feestdag. Dat wordt gezien als een bijzondere dienst. Voor die collega’s zijn er in veel cao’s bepalingen opgenomen over een extra (financiële) vergoeding.

Nu terug naar de collega’s die vrij zijn. Er bestaat geen wetgeving waarin is bepaald op welke feestdagen een werkgever zijn werknemers betaald vrij moet geven. In cao’s of arbeidsovereenkomsten zijn echter wel vaak regels opgenomen over doorbetaalde vrijstelling van arbeid tijdens feestdagen. Zeker voor zorgmedewerkers zijn er in veel cao’s bepalingen opgenomen over een extra financiële vergoeding.

De officiële, algemeen erkende feestdagen in 2022 zijn:

  • Nieuwjaarsdag: zaterdag 1 januari
  • Goede Vrijdag: vrijdag 15 april
  • Pasen: zondag 17 en maandag 18 april
  • Koningsdag: woensdag 27 april
  • Bevrijdingsdag: donderdag 5 mei
    In sommige cao’s, zoals de AMS, Cao Ziekenhuizen en Cao GGZ, is Bevrijdingsdag ieder jaar een feestdag; in andere cao’s (zoals de Cao UMC) eens per 5 jaar.
  • Hemelvaart: donderdag 26 mei
  • Pinksteren: zondag 5 juni en maandag 6 juni
  • Kerst: zondag 25 en maandag 26 december

Naast bovengenoemde feestdagen kan de werkgever in sommige gevallen bijzondere feest- en gedenkdagen vaststellen in overleg met de ondernemingsraad en/of werknemersorganisaties. De werkgever kan bovendien in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen. Het is daarom goed altijd te controleren of zo’n lokale regeling bestaat. Als geen lokale regeling bestaat, blijft het bepaalde in de cao van toepassing. Raadpleeg deze dus.