skip to Main Content

Leg schuld financiële positie jeugdzorgorganisaties niet bij medewerkers

De werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV en CNV, die betrokken zijn bij de Cao Jeugdzorg, zijn overvallen door de reactie van brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland op het rapport van EY over de financiële problemen van jeugdzorginstellingen. Daarbij wordt onterecht de suggestie gewekt dat er een verband is tussen de lopende cao-onderhandelingen en mogelijke faillissementen van organisaties. Volgens de bonden zijn niet de arbeidsvoorwaarden het probleem, maar de jarenlange uitholling van de sector.

Uitgerekend tijdens de cao-onderhandelingen reageert Jeugdzorg Nederland op het rapport van EY over de slechte financiële positie van jeugdzorginstellingen, wat de vakbonden verontrust. Alle partijen zijn het erover eens dat gemeenten meer geld moeten vrijmaken om deze essentiële sector overeind te houden. De vakbonden hopen dat de vervolggesprekken op een constructieve manier verlopen, met het gezamenlijke doel voor ogen.

De eerstvolgende onderhandelingsdatum is op 29 september a.s.