skip to Main Content

student

Uitspraak hoger beroep: MD/PhD promovendi UMCG hebben recht op arbeidsovereenkomst

De 44 MD/PhD promovendi van het UMCG hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemerspromovendi. Dat heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 2 mei 2023 bepaald. Met dit arrest is de uitspraak van de kantonrechter van 4 januari 2022 verworpen.

Al ruim 20 jaar bestaat in Groningen het MD/PhD-programma, waarbij masterstudenten Geneeskunde hun studie combineren met een promotietraject in dienst van het UMCG. Tussen oktober 2016 en oktober 2018 nam het UMCG deel aan een experiment van het ministerie van OCW, met als doel het aantal promotietrajecten te bevorderen. Tijdens die periode werden de MD/PhD’ers als ‘student’ aangenomen. Dat betekent dat ze geen overeenkomst als reguliere werknemer kregen, maar wel salaris. Dit salaris was echter lager dan het salaris van de andere promovendi. Bovendien hadden ze geen recht op pensioenopbouw en kregen ze ook geen vakantiegeld of eindejaarsuitkering.

Uitspraak kantonrechter

Omdat deze constructie volgens de MD/PhD’ers niet fair was, wonnen zij juridisch advies in bij de LAD, waarna werd besloten een zaak aan te spannen. Arbeidsjurist mr. Dino Jongsma van het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD stond hen vorig jaar in een procedure bij de kantonrechter bij. De kantonrechter oordeelde op 4 januari 2022 dat de promovendi een opleidingsovereenkomst met het UMCG hadden en geen arbeidsovereenkomst. Daarom hadden zij volgens de rechter geen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Uitspraak hoger beroep

De promovendi waren het niet eens met dit oordeel en lieten bijna allemaal hoger beroep aantekenen. Zij werden bij het hoger beroep begeleid door mr. Peter Volk en mr. Diana de Wolff van Stadhouders advocaten. Het hoger beroep diende op 29 maart dit jaar bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het gerechtshof oordeelt nu dat er wel degelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst. Welk bedrag de betrokken promovendi met terugwerkende kracht ontvangen, wordt medio augustus bepaald in het eindvonnis.

Jongsma is blij dat de 44 promovendi de zaak alsnog hebben gewonnen. “Ze verrichtten hetzelfde werk als hun collega’s, maar tegen andere arbeidsvoorwaarden. De inzet van de rechtszaak van vorig jaar was dan ook dat gelijk werk gelijk moet worden beloond. Dat dit nu in hoger beroep is bevestigd, is een belangrijke erkenning.”