skip to Main Content

Meer ruimte voor ziekenhuismedewerkers om wettelijke verlofuren 2020 op te nemen

Helaas houdt de corona-pandemie ons, en met name de medewerkers, nog volledig in zijn greep. Juist in deze tijd is het daarom van nog groter belang dat zij in staat zijn te herstellen en voldoende rust te nemen. Het opnemen van verlof is daar onderdeel van.

Opschuiven wettelijke vervaltermijn

De NVZ benadrukt dan ook dat – daar waar mogelijk – het opnemen van wettelijk verlof gestimuleerd wordt. Dit neemt niet weg dat wij beseffen dat sommige medewerkers, afhankelijk van de lokale context en vanwege corona-gerelateerde werkzaamheden niet in staat zijn, of niet in staat zullen zijn hun wettelijke verlofuren van 2020 voor de wettelijke vervaltermijn van 1 juli 2021 op te nemen.

Daarom adviseert de NVZ in die gevallen de wettelijke vervaltermijn op te schuiven naar 31 december 2021. Dit betekent dan dat die medewerkers die tot 1 juli 2021 niet in staat (zullen) zijn om hun wettelijke verlofuren op te nemen omdat de werkzaamheden verband houdende met corona dat helaas onmogelijk maken, de gelegenheid hebben om de resterende wettelijke verlofuren van 2020 voor 31 december 2021 op te nemen.

Uitbetaling ORT over alle wettelijke verlofuren

Voor de volledigheid wordt hierbij nog opgemerkt dat, op basis van een vorig jaar gemaakte afspraak met de werknemersorganisaties, over alle wettelijke verlofuren de ORT wordt uitbetaald, ongeacht het moment waarop deze uren worden opgenomen.

Bovenstaande afspraken zijn besproken en afgestemd tussen de bonden en de NVZ.