skip to Main Content

Meerderheid Hidha’s vindt eindbod acceptabel

Er brachten veel Hidha’s hun stem uit op het eindbod dat de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) deed voor een tussentijdse structurele salarisverhoging van 4% per 1 november 2023 en een eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering 2023 met 2,5%. Het voorstel maakte veel reacties los.

De tegenstemmers vinden dat het eindbod onvoldoende omdat het niet de inflatie dekt, te laat komt en dat ze er bekaaid vanaf komen in vergelijking met afspraken in andere zorgcao’s. De voorstemmers zijn milder gestemd en geven aan dit te zien als acceptabele tussenstap, maar wel een goed totaalpakket te verwachten van het onderhandeltraject voor één cao voor huisartsen in dienstverband.

Van de respondenten stemde 71% in met het eindbod en 29% tegen. De LAD heeft deze uitkomst aan de werkgevers teruggekoppeld.