skip to Main Content

Meerderheid LAD-leden stemt niet in met Cao VVT

Een meerderheid van de LAD-leden heeft niet ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe Cao VVT, omdat een aantal belangrijke wensen van specialisten ouderengeneeskunde niet is gerealiseerd. Op basis van deze uitslag heeft de LAD aan FBZ, de cao-partij bij ze voor deze cao is aangesloten, laten weten niet in te stemmen. De overige 15 FBZ-verenigingen hebben wel ingestemd met de nieuwe cao. FBZ heeft op basis van die uitslag besloten te tekenen, maar is net als de LAD ontstemd over het resultaat voor de specialisten ouderengeneeskunde. 

Op 10 maart bereikten FNV, CNV en NU’91 een onderhandelingsresultaat met werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl voor een nieuwe Cao VVT. FBZ, die naast LAD-leden ook  zorgprofessionals van 15 andere beroepsverenigingen vertegenwoordigt (waaronder psychologen, physician assistants en geestelijk verzorgers), tekende niet omdat de wensen van specialisten ouderengeneeskunde onvoldoende zijn gerealiseerd.

Tijdens de onderhandelingen bleek al snel dat er weinig oog was voor de wensen van specialisten ouderengeneeskunde. Om druk uit te oefenen, startte de LAD in januari samen met Verenso een petitie, die door maar liefst 1.460 specialisten ouderengeneeskunde (in opleiding) en andere artsen werd getekend. Zij spraken zich uit voor een eigen inspraakregeling (zodat ze beter worden betrokken bij beleidsbeslissingen), tijd en geld voor functiegebonden ontwikkeling, een hogere vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten en salarissen die passen bij de groeiende verantwoordelijkheid van specialisten ouderengeneeskunde. Tijdens het cao-overleg in februari werd de uitslag van de petitie overhandigd, maar de werkgevers bleven bij hun standpunt.

Onbegrijpelijk

De LAD, FBZ en Verenso willen nu graag in gesprek met werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl om de ontstane situatie te bespreken. De LAD is teleurgesteld dat de werkgevers specialisten ouderengeneeskunde, gezien hun toenemende verantwoordelijkheden, niet tegemoet zijn gekomen. Daarnaast vindt de LAD het onbegrijpelijk dat als de harmonisatie- en vernieuwingsafspraken in de cao nadelig uitpakken voor specialisten ouderengeneeskunde (bijvoorbeeld bij de bereikbaarheidsvergoeding), zij een beroep moeten doen op de hardheidsclausule om dit weer recht te trekken. Dit staat volgens de LAD haaks op het uitgangspunt dat de werknemer in de cao centraal staat. Bovendien kunnen nieuwe specialisten ouderengeneeskunde (die na 1 januari 2022 in dienst zijn getreden) geen beroep doen op de hardheidsclausule. Dit is dus een duidelijke verslechtering voor deze groep.

Bekijk alle afspraken uit het onderhandelingsresultaat.