skip to Main Content

Minister Bruins: vraag en aanbod medisch specialisten in balans

 

De vraag naar en het aanbod van medisch specialisten is landelijk gezien in balans, schrijft minister Bruins (Medische Zorg en Sport) in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op een Nivel-onderzoek. Lokaal worden wel knelpunten ervaren, met name in het aantrekken van SEH-artsen, mdl-artsen, kinderartsen en anesthesiologen.

Aanleiding voor het Nivel-onderzoek waren signalen over tekorten aan bepaalde medisch specialismen in sommige regio’s. Minister Bruins herbevestigt op basis van het Capaciteitsplan 2020-2023 dat de vraag naar en het aanbod van medisch specialisten landelijk gezien in balans is. Voor bepaalde specialismen wordt in bepaalde regio’s wel krapte ervaren, met name in Drenthe, Flevoland en Zeeland. Voor ieder van deze specialismen geldt een eigen achtergrond. Zo kan de toegenomen zorgvraag meespelen, maar ook een veranderende houding van jonge medisch specialisten die kritischer zijn geworden in hun loopbaan- en locatiekeuze en die van hun partner, zeker als ze geen vast dienstverband maar een jaarcontract aangeboden krijgen.

Niet méér medisch specialisten in opleiding

In de brief wordt duidelijk dat de minister niet van plan is meer medisch specialisten op te leiden. “Ik hecht eraan dat in ieder geval conform het advies van het Capaciteitsorgaan wordt opgeleid. Dat is voor de meeste van deze specialismen sinds een aantal jaren het geval. Er wordt bij sommige specialismen zelfs meer opgeleid.”
Op de vraag waaraan nu of in de toekomst een tekort wordt ervaren, werden SEH-artsen in het Nivel-onderzoek het meest genoemd. “De SEH-arts is een relatief nieuw specialisme dat steeds meer ziekenhuizen inzetten. Dit gaat gepaard met een stijgende vraag naar SEH-artsen. Om aan deze vraag te voldoen, leidt de sector sinds 2016 meer op dan het Capaciteitsorgaan adviseert. Dat zou op termijn tot een – forse – toename van het aantal SEH-artsen moeten leiden”, aldus de minister.

Maatwerk is belangrijk

Volgens Bruins is er geen ‘one size fit all’ oplossing voor lokale tekorten, maar is maatwerk per regio of locatie belangrijk. Hij kondigt in zijn brief dan ook aan te willen inzetten op regionale samenwerking tussen ziekenhuizen om de tekorten op te vangen, en op het anders organiseren van werk, onder andere via taakherschikking, digitalisering en e-health. In dat kader stelt hij ruim 7 miljoen euro ter beschikking om dit jaar nog 74 extra studenten te laten starten met de opleiding tot verpleegkundig specialist of physician assistant.
Andere oplossingsrichtingen zijn meerjarenafspraken tussen ziekenhuizen en verzekeraars en regionale samenwerking op het terrein van personeels- en opleidingsbeleid.

Meer weten? Bekijk dan de Kamerbrief en het Nivel-onderzoek.