skip to Main Content

Niets opgeschoten bij vijfde onderhandelingsronde Cao Ziekenhuizen

Op 13 januari vond de vijfde onderhandelingsronde plaats tussen de vier werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91 en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen om afspraken te maken voor een nieuwe cao. Ook deze keer kwamen we geen stap verder terwijl de Cao Ziekenhuizen voor de 200.000 ziekenhuiswerknemers eind januari 2023 afloopt.

Zo blijven werkgevers vasthouden aan in onze beleving verslechteringsvoorstellen op onder meer afspraken die het vorige cao-traject zijn gemaakt, zoals over het generatiebeleid. Wij willen komen tot goede, concrete cao-afspraken die vervolgens worden nageleefd door werkgevers. Afspraken die het aantrekkelijk maken voor werknemers om in ziekenhuizen te komen en blijven werken. Maar vooralsnog lijken onze voorstellen aan dovemansoren gericht.

Vrijdag 20 en maandag 30 januari wordt het overleg voortgezet.