skip to Main Content

Nieuw LAD-magazine verschenen!

Hoe ver zijn psychiaters met het oprichten van medische staven? Wat is de toegevoegde waarde van een tropenarts? En leidt taakherschikking tot betere zorg aan patiënten? Lees het in het nieuwe LAD-magazine, dat op 22 maart is verschenen.

Positionering psychiaters

Ruim een jaar geleden voerden psychiaters in dienstverband actie vanwege de pensioenaftopping. Hoewel het primair om hun pensioen ging, deden veel psychiaters vooral mee omdat ze zich niet serieus genomen voelden. Psychiaters maakten duidelijk dat ze méér invloed willen hebben op het beleid in hun ggz-instelling. Een van de manieren om dat te bereiken, is door een medische staf op te richten – geen vanzelfsprekendheid in de ggz. Gelukkig zien de LAD en Federatie Medisch Specialisten, die medisch specialisten hierbij ondersteunen, dat in steeds meer ggz-instellingen het initiatief wordt genomen om een medische staf op te zetten. Vermoedelijk bestaat er intussen in zo’n 20 ggz-instellingen een medische staf of wordt gewerkt aan de oprichting daarvan. Een van die instellingen is GGZ Rivierduinen. Psychiater Renske Lonhard vertel hoe zij en haar collega’s dat hebben aangepakt en wat do’s en don’ts zijn. “Je moet je toegevoegde waarde voor het voetlicht brengen en laten zien dat je vanuit compassie en loyaliteit wilt bijdragen aan een organisatie die goede zorg levert.”

En verder …

In dit nummer daarnaast aandacht voor de tropenarts: wat is de toegevoegde waarde van tropengeneeskunde in Nederland en waarom moet de opleiding gefinancierd worden door de overheid? Daarnaast reageren vier ervaringsdeskundigen (een medisch specialist, een huisarts, een physician assistant en een verpleegkundig specialist) op de vraag of taakherschikking tot betere zorg leidt. “Je moet ‘taakherschikkers’ niet zien als vervanger van artsen, maar als professionals die iets toevoegen, vindt huisarts Peter Meulesteen.

Verder interviewde de LAD Esmée Beers-Vural, die in 2014 als allereerste ziekenhuis afstudeerde. Inmiddels zijn er zo’n dertig ziekenhuisartsen werkzaam in Nederland en Beers-Vural denkt dat dat aantal alleen maar zal toenemen. “Onze primaire meerwaarde is dat je er gewoon altijd bent op de afdeling, zodat patiënten maar ook verpleegkundigen een permanent aanspreekpunt hebben.”

Meer lezen? Bekijk dan ons gehele magazine!