skip to Main Content

Nieuwe AMS definitief

Een ruime meerderheid van de medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen heeft ingestemd met het akkoord voor de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Ook de leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen onderschrijven het akkoord. De besturen van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD hebben op basis van de uitslag van de ledenraadpleging besloten de nieuwe AMS definitief vast te stellen.

Medio maart kwamen de Federatie, LAD en NVZ een principeakkoord overeen voor een nieuwe AMS. Gezond en veilig werken was tijdens de onderhandelingen een belangrijk gespreksonderwerp. De afspraken daarover zijn volgens de Federatie en de LAD zodanig verduidelijkt en verbeterd, dat hierover in ieder ziekenhuis concretere afspraken kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld als het gaat om de te leveren zorg in relatie tot de formatie. Daarnaast zijn de afspraken over de maximale arbeidsduur verduidelijkt. Ook is een afbouwregeling voor diensten in de nacht overeengekomen; medisch specialisten kunnen vanaf hun zestigste het aantal diensten in de nacht afbouwen. Verder zijn afspraken gemaakt over de positie van medisch specialisten. Zo is afgesproken dat ze beter worden betrokken bij contractonderhandelingen met zorgverzekeraars.

Vragen over afbouwregeling

Een ruime meerderheid van de medisch specialisten die de afgelopen weken hun stem uitbrachten, liet weten zich in het akkoord te kunnen vinden. Wel had een aantal medisch specialisten vragen over de betaalbaarheid van de afbouwregeling voor diensten in de nacht, en de gevolgen daarvan voor de rest van de vakgroep. “De regeling kent diverse waarborgen voor de continuïteit van zorg en een gezond rooster voor hele vakgroep”, reageert LAD- en Federatie-onderhandelaar Jan Willem Le Febre. “Zo is een staffel afgesproken waardoor de afbouw van diensten in de nacht door een medisch specialist over een periode van vijf jaar geleidelijk plaatsvindt; dat geeft ziekenhuizen de tijd hierop in te spelen. Daarnaast moet de raad van bestuur de nodige maatregelen treffen om de consequenties op te vangen.”
De betaalbaarheid van de afbouwregeling is volgens Le Febre tijdens de onderhandelingen een belangrijk speerpunt geweest. “De verwachting is dat de kosten van de regeling  zullen meevallen door onder andere lagere verzuimkosten.”

Bekijk het principeakkoord, dat nu wordt uitgewerkt in een vernieuwde AMS-tekst. Zodra deze klaar is, wordt deze op de website van de Federatie en LAD gepubliceerd.