skip to Main Content

Nieuwe AMS-tekst gereed

De nieuwe tekst van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) is online beschikbaar. In de nieuwe AMS zijn alle afspraken verwerkt uit het akkoord dat de Federatie Medisch Specialisten, LAD en Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen in maart bereikten.

De belangrijkste verbetering in de nieuwe AMS is dat gezond en veilig werken niet langer het uitgangspunt, maar de norm is. Die norm vertaalt zich in concretere en verbeterde afspraken, bijvoorbeeld over de maximale arbeidsduur en waarneming. Daarnaast geldt een afbouwregeling voor diensten in de nacht, die medisch specialisten de mogelijkheid biedt om vanaf hun zestigste het aantal diensten in de nacht af te bouwen. Verder is afgesproken dat de AMS-partijen diverse handreikingen gaan ontwikkelen om bijvoorbeeld formatie, roostering en productie beter op elkaar af te stemmen.

Een meerderheid van de medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen stemde in april in met de nieuwe AMS. De afgelopen weken zijn alle afspraken in een nieuwe AMS-tekst verwerkt, waarin alle bepalingen op een rij staan, bijvoorbeeld over de arbeidsduur, vakanties, de nieuwe salaristabellen, vergoedingen, etc.

Bekijk de nieuwe AMS-tekst