skip to Main Content

Nieuwe Cao Jeugdzorg rond

De achterban van LAD/FBZ stemde afgelopen weken in overtuigende meerderheid in (98%) met de cao-afspraken in het onderhandelaarsakkoord. Ook de leden van de andere bonden FNV en CNV en de achterban van de werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland stemden in. Daarmee is de nieuwe cao een feit. De cao gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in.

Onderhandelaar Lilian de Groot: “We zijn blij dat na een langdurig en intensief cao-proces eindelijk een cao tot stand gekomen is voor de ruim 30.000 jeugdzorgwerknemers en die bovendien voor langere tijd geldt. De arbeidsvoorwaardelijke afspraken bieden op meerdere fronten een verbeterd perspectief voor de werknemers. Dat zorgt voor stabiliteit in een sector waar veel om te doen is.”

De resultaten in het kort:

  • Structurele salarisverhoging over 2021 met 2%, over 2022 met 3% en in 2023 nog eens met 3%. De verhogingen gaan zowel over 2021, 2022 als 2023 steeds per 1 januari in.
  • Een eenmalige uitkering van 250 euro in juli 2022.
  • Versterking van de autonomie van de jeugdzorgprofessional door afspraken over plaats- en tijdonafhankelijk werken.
  • Verhoging van de kilometervergoeding voor zakelijke reizen naar 39 cent.
  • Werkgevers moeten concrete afspraken maken over de aanpak van werkdruk en naleven.
  • Er is een generatieregeling (80%-90%-100%) om de oudere werknemer tot het einde van de loopbaan duurzaam inzetbaar te houden en de werkgever de ruimte te geven nieuwe (jongere) werknemers te laten instromen.

Bekijk alle afspraken in het onderhandelaarsakkoord.

Hoe verder?

Komende tijd werken cao-partijen de akkoordtekst uit in een definitieve cao-tekst. Zodra deze beschikbaar is, maken we dat bekend.