skip to Main Content

Nieuwe ledenraadsleden

Léon Winkel, Wies Bontje en Danielle Peet zijn benoemd tot ledenraadslid van de LAD. Daarnaast zijn Anneke Westermann, Ine Klijn, Arthur de Meijer, Paul de Vries en Hetty van Noortwijk herbenoemd, en vertegenwoordigen Dany Haroun en Dianne Bosch vanaf nu een andere kiesgroep. De komende vier jaar beslissen zij mee over het LAD-beleid.

De LAD heeft 35.000 leden, variërend van coassistenten tot aios, van huisartsen tot medisch specialisten en van jeugdartsen tot ziekenhuisapothekers. Om te zorgen dat al die verschillende leden zich in het LAD-beleid herkennen en dat we de dingen blijven doen die volgens onze leden toegevoegde waarde hebben, hebben we in 2015 een ledenraad ingesteld. Hierin zijn LAD-leden via kiesgroepen vertegenwoordigd. De ledenraad vergadert vier per jaar met het LAD-bestuur over de koers en strategie.

Benoemingen

Vanwege een aantal vacatures kunnen we allereerst drie nieuwe ledenraadsleden verwelkomen:

Léon Winkel
Medisch specialisten in algemene ziekenhuizen zijn met twee zetels vertegenwoordigd in de ledenraad. Tot voor kort werd één van die zetels bemenst door Suzanne Booij. Omdat zij sinds 1 januari voorzitter is geworden van de LAD, ontstond in deze kiesgroep een vacature. Léon Winkel, kinderarts in het Spaarne Gasthuis, stelde zich hiervoor kandidaat en is intussen benoemd.

Wies Bontje
Coassistenten zijn met één zetel vertegenwoordigd in de ledenraad. Vanwege het vertrek van Dianne Bosch ontstond ook hier een vacature. Wies Bontje (oud-voorzitter van De Geneeskundestudent) gaat het stokje van Dianne overnemen.

Danielle Peet
Specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG’s) zijn samen in een kiesgroep vertegenwoordigd. Tot voor kort werd die zetel bemenst door Arnoud Blankert. Omdat zijn termijn onlangs afliep, besloot hij plaats te maken voor een nieuw gezicht. Dat is Danielle Peet geworden, AVG bij Daelzicht.

Herbenoemingen

Ledenraadsleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Onlangs liep de eerste termijn van een aantal ledenraadsleden af, maar zij besloten gelukkig zich herkiesbaar te stellen. Dat betekent we ook de komende vier jaar kunnen rekenen op de bijdrage van internist-intensivist Arthur de Meijer (kiesgroep ‘Medisch specialist in een algemeen ziekenhuis), internist-oncoloog Anneke Westermann en psychiater Klijn (beiden voor de kiesgroep ‘Medisch specialist in een umc), psychiater Paul de Vries (kiesgroep ‘medisch specialist in een ggz-instelling’) en huisarts Hetty van Noortwijk (kiesgroep ‘Huisarts in een gezondheidscentrum’).

Benoemd in andere kiesgroep

Dianne Bosch vertegenwoordigde tot voor kort de kiesgroep Coassistenten. Omdat zij intussen is afgestudeerd en werkzaam is als anios chirurgie, heeft ze zich aangemeld als kandidaat voor de vacature voor de kiesgroep ‘Basisartsen’, die was ontstaan na het vertrek van Dany Haroun. Haroun is intussen aios cardiologie, en verhuisde daardoor van de kiesgroep ‘Basisgroep’ naar de kiesgroep ‘Aios’, waar een vacature was ontstaan na het vertrek van Edith van Esch.

Meer weten over onze ledenraad en over de motivatie van onze nieuwe ledenraadsleden?
Bekijk dan het overzicht van al onze ledenraadsleden.