skip to Main Content

Nu beschikbaar: cao-tekst van de nieuwe Cao Ziekenhuizen 2023-2025

Afgelopen tijd hebben cao-partijen de afspraken in het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen 2023-2025 uitgewerkt tot een definitieve cao-tekst. Deze is nu als pdf beschikbaar.

De nieuwe cao voor de ruim 225.000 ziekenhuiswerknemers is met terugwerkende kracht ingegaan per 1 februari 2023 en loopt tot en met 31 januari 2025.

De cao wordt aangeboden bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een algemeenverbindendverklaring (AVV). Met een AVV is een cao van toepassing op de hele sector, dus op alle werkgevers en werknemers. Daarmee moeten álle werkgevers die onder de betreffende werkingssfeer vallen de cao toepassen op hun werknemers.

Bekijk de afspraken in de nieuwe cao

Cao Ziekenhuizen 2023-2025