skip to Main Content

Nu beschikbaar: tekst nieuwe Cao SBOH 2024

Eind februari stemde een ruime meerderheid van de aios-LAD-leden in met de afspraken voor de nieuwe Cao SBOH voor 2024. Op basis daarvan hebben de LAD en de SBOH afgelopen weken de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord uitgewerkt tot definitieve cao-artikelen.

Meer weten?

Aan de hand van de cao-tekst kunnen alle aios-groepen onder deze cao hun arbeidsvoorwaarden erop naslaan. Bekijk de Cao SBOH 2024.

Deze cao geldt voor artsen die gedurende hun opleiding in dienst zijn bij werkgeversorganisatie SBOH. Dit betreft op dit moment 3.800 artsen in opleiding tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, (profiel)arts Maatschappij + Gezondheid, forensisch arts en verslavingsarts.