skip to Main Content

Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg zitten muurvast: bonden beraden zich

 

De onderhandelingen over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg zijn op 28 juni jl. helaas vastgelopen. Werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91 moesten constateren dat werkgeversorganisatie VGN bleef vasthouden aan haar eerdere bod van gemiddeld 2,25% per jaar. Verlies van koopkracht maakt de sector er echter niet aantrekkelijker op.

De bonden drongen er op aan om diepgaander te kijken naar maatregelen en investeringen die in eerste instantie geld kosten, maar uiteindelijk juist besparingen opleveren doordat zij de sector veel opleveren. Die bredere blik is nodig om wel te komen tot goede cao-afspraken en er voor te zorgen dat de sector aantrekkelijk blijft voor werknemers. En dat is noodzakelijk gezien de vergrijsde sector, die kampt met een hoge werkdruk en hoog ziekteverzuim. Verbeteringen zijn nodig om het tij te keren.

De werkgevers gaven aan slechts een hoger loonbod te kunnen uitbrengen, wanneer wij als bonden op andere fronten verslechteringen in de cao zouden accepteren. Wij konden niet akkoord gaan met deze welbekende sigaar uit eigen doos. Dit betekent echter dat er nog geen structurele verbetering in zicht is van de arbeidsvoorwaarden van de 160.000 werknemers in deze sector.

Hoe verder?

Er is voorlopig dus nog geen nieuwe cao te verwachten. De bonden beraden zich daarom nu eerst in samenspraak met hun achterban over de mogelijke vervolgstappen.