skip to Main Content

Onderhandelingen Cao SBOH gestart

Op 6 oktober zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe Cao SBOH. De LAD onderhandelt over deze cao met SBOH, de werkgever van aios huisarts-, ouderen- en verslavingsgeneeskunde, aios-VG, aios M+G en aios forensische geneeskunde. De LAD en SBOH hebben beide hun inzet toegelicht. Op 3 november praten ze verder.

De huidige cao loopt eind dit jaar af en dus heeft de LAD de afgelopen maanden haar inzet opgesteld, in samenspraak met de aios-verenigingen: LOVAH (huisartsgeneeskunde), VASON (ouderengeneeskunde), VAAVG (geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten), LOSGIO (Maatschappij + Gezondheid en forensische geneeskunde) en JVVG (verslavingsgeneeskunde). De LAD wil onder meer de uitkomsten van het vergelijkingsonderzoek bespreken dat de SBOH eerder dit jaar deed. Daaruit bleek een verschil in primaire arbeidsvoorwaarden tussen aios onder de Cao SBOH en aios onder andere cao’s. De LAD wil die verschillen overbruggen, bijvoorbeeld als het gaat om het waarderen van eerder opgedane werkervaring, het verhogen van de schaalbedragen, het verlengen van de salarisschalen met extra treden en het verhogen van de eindejaarsuitkering. Onduidelijk is nog of hiervoor in 2024 geld beschikbaar komt. De SBOH heeft daartoe een verzoek gedaan bij de minister van VWS.

Andere wensen

De LAD wil daarnaast afspraken maken over een aantal andere onderwerpen, zoals verhoging van de vergoedingen voor onkosten en reiskosten, de combinatie werk-privé, het oplossen van een aantal knelpunten rond de klinische stage en het ‘vergroenen’ van de cao, bijvoorbeeld door duurzame keuzes op het gebied van reizen te stimuleren.

Aios forensische geneeskunde en verslavingsgeneeskunde

Verder wil de LAD dat aios forensische geneeskunde en aios verslavingsgeneeskunde worden toegevoegd aan de werkingssfeer van de cao. Met name voor de aios forensische geneeskunde zijn er specifieke cao-afspraken nodig vanwege het karakter van het werk. Afgesproken is hier separaat over verder te praten, met als doel om deze aios per 1 januari 2024 onderdeel te laten zijn van nieuwe de cao.

Nabetaling onkostenvergoeding 2023

De afgelopen tijd is ook met SBOH gesproken over de huidige onkostenvergoedingen. Bij de invoering van de huidige regeling in 2021 is afgesproken dat we zouden monitoren of SBOH hieraan in totaal ongeveer evenveel geld kwijt is als aan de vorige regelingen. Een eventueel overschot zou in 2023 worden uitgekeerd aan de aios. Uit berekeningen is gebleken dat er inderdaad geld overgebleven is. De aios worden binnenkort door de SBOH geïnformeerd over de hoogte van de nabetaling en het moment waarop deze wordt uitgekeerd.

Bekijk de volledige inzet van de LAD.