skip to Main Content

Onderhandelingen Cao SBOH in volle gang

Op dinsdag 6 september heeft er weer overleg plaats gevonden tussen de LAD en SBOH. Partijen hebben elkaar dichter weten te naderen. Op 27 september staat het volgende overleg gepland. De LAD hoopt dan tot een akkoord te komen. Als dat het geval is, dan zal dat akkoord zoals gebruikelijk worden voorgelegd aan de achterban.