skip to Main Content

Onderhandelingen Cao Ziekenhuizen officieel gestart

 

Op dinsdag 19 maart zijn de onderhandelingen voor de ruim 200.000 werknemers in de ziekenhuizen officieel gestart. De LAD/FBZ-delegatie, collega-bonden en NVZ hebben tijdens het eerste gezamenlijk overleg de verschillende voorstellen van de vier werknemersorganisaties en die van de werkgevers toegelicht. Ook is verkend wat de belangrijkste thema’s zijn voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen.

Voor LAD/FBZ staat gezond en veilig werken voorop zodat werknemers duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Permanent beschikbaar zijn lijkt echter de nieuwe norm te zijn geworden. Vervaging van de balans tussen werk en privé bedreigt de duurzame inzetbaarheid, en gaat ten koste van aandacht voor de patiënt. Wat ons betreft moet de werkdruk worden aangepakt, onder meer door de administratieve lasten te verminderen. Verder wil LAD/FBZ de hersteltijd na bereikbaarheidsdiensten en de minimumrust na nachtdiensten verhogen.

De werknemers in de ziekenhuizen hebben dagelijks te maken met de gevolgen van personeelstekorten. Naast het bestrijden van de werkdruk zijn aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden van belang om werknemers te binden en nieuwe collega’s aan te trekken. We zijn daarom van mening dat de salarissen structureel verhoogd moeten worden. Ook moeten er meer tijd en middelen komen voor opleiding zodat werknemers worden gecompenseerd voor de kosten die ze maken om hun werk te kunnen doen.

Coassistenten maken werkweken van rond de 50 uur, zonder vergoeding en dikwijls ook zonder reiskostenvergoeding. Na het akkoord met de NFU voor vergoeding van coassistenten in de umc’s is het nu tijd om ook met de NVZ deze stap te zetten.

Verder willen we graag dat er een tandje wordt bijgezet wat betreft de eerder gemaakte afspraken over generatiebeleid. Een flink deel van de ziekenhuizen is op de goede weg, maar nog lang niet overal is invulling aan generatiebeleid gegeven. Ziekenhuizen moeten wat LAD/FBZ betreft gestimuleerd worden hiermee echt aan de slag te gaan. Daarom willen we dat de regeling wordt verlengd, zonder uitsluiting van bepaalde functiegroepen.

Vervolgoverleg
Op 1 april is een vervolgoverleg gepland voor het bespreken van inhoudelijke punten.

Meer informatie
Zie voor achtergrondinformatie de wijzigingsvoorstellen:

• Werkgeversorganisatie NVZ
• Vakbonden: FBZFNV, CNV, NU’91