skip to Main Content

Onderhandelingen over nieuwe Cao SBOH vergevorderd

Op 18 december vond de vierde onderhandronde plaats tussen de LAD en werkgever SBOH voor een nieuwe Cao SBOH vanaf 2024. We zijn middels een conceptakkoord langs de verschillende punten gelopen en hebben aangegeven waar de aios nog zaken missen. In januari gaan de onderhandelingen verder. Het streven is om er dan uit te komen en het akkoord ter stemming aan de aios onder deze cao voor te kunnen leggen.

Hogere reiskosten en thuiswerkvergoeding

We hebben alvast met de SBOH afgesproken de reiskosten- en thuiswerkvergoeding vanaf januari te verhogen. De reiskostenvergoeding voor woon-werk verkeer gaat omhoog van € 0,21 naar € 0,23 en de thuiswerkvergoeding wordt € 2,35.

De LAD onderhandelt over deze cao met de SBOH als werkgever van aios huisarts-, ouderen- en verslavingsgeneeskunde, aios-VG, aios M+G en aios forensische geneeskunde. Bij deze onderhandelingen is een afvaardiging van de verschillende aios-verenigingen aanwezig.