skip to Main Content

Onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

Op 28 juni 2023 hebben we met de andere vakbonden FNV, CNV en Aob tijdens de zevende onderhandelingsronde voor een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten met werkgeversorganisatie Universiteiten van Nederland uiteindelijk een akkoord bereikt. Alle 64.000 werknemers ontvangen een loonsverhoging van 9% per 1 augustus en een eenmalige uitkering tussen de 800 en 1200 euro. Ook zijn afspraken gemaakt over meer vaste banen.

LAD/FBZ-onderhandelaar Robert Barendse: “Er is geruime tijd gesproken over verbetering van het perspectief voor universiteitswerknemers, dus het is goed nieuws dat het gelukt is een onderhandelingsresultaat te bereiken met verbeteringen waar alle werknemers wat aan hebben.”

Wat zit er verder in het akkoord?

Loonparagraaf: Per 1 augustus wordt een structurele loonsverhoging doorgevoerd van 9% voor alle universiteitswerknemers. Ze ontvangen dat met het salaris van september. Alle medewerkers ontvangen daarnaast een eenmalige bruto uitkering naar rato van het dienstverband. Vanaf schaal 10 bedraagt de uitkering 800 euro, tot en met schaal 9 is dit 1000 euro en voor medewerkers met een minimumloon is er een eenmalige uitkering van 1200 euro.
Loopbaanperspectief: Er zijn afspraken gemaakt om het aantal vaste banen van docenten te vergroten en daarmee het aantal tijdelijke contracten terug te dringen naar 13,5%. Dit moet 300 nieuwe vaste banen opleveren.
Eindejaarsuitkering: De eindejaarsuitkering wordt met ingang van 2023 eerder (in november) uitbetaald.
Looptijd: De cao gaat met terugwerkende kracht per 1 april 2023 in.

In de loop van juli worden de LAD-leden in dienst bij een universiteit gevraagd hun stem uit te brengen.