skip to Main Content

Onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Cao Zorg van de Zaak

Op 4 december hebben de LAD, De Unie en de interne werknemersvereniging Zorg van de Zaak een onderhandelingsresultaat bereikt met Zorg van de Zaak over een nieuwe cao. De nieuwe cao heeft een looptijd van 24 maanden, van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. Gedurende deze periode zijn er salarisverhogingen van 4% en 1% in 2024, en 3% en 1% in 2025. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over verhoging van de thuiswerkvergoeding, reiskostenvergoeding en zijn er werkafspraken gemaakt. 

In de loonparagraaf en vergoedingen worden de salarissen van de werknemers gedurende de looptijd als volgt verhoogd. In 2024 wordt een structurele salarisverhoging van 4% toegepast per 1 januari. Daarnaast wordt er een verdere verhoging van 1% doorgevoerd per 1 juli. Verder ontvangen werknemers in december een eenmalige uitkering naar ratio van maximaal 500 euro netto. Er wordt gestreefd naar een winstdelingsregeling voor de werknemers per 2025, die verder wordt uitgewerkt in 2024. Voor het jaar 2025 staat een structurele salarisverhoging van 3% gepland per 1 januari en 1% per 1 september.

Verdere afspraken

De thuiswerkvergoeding wordt vanaf 2024 verhoogd van 2,15 euro naar 2,35 euro per thuiswerkdag. Voor 2025 geldt het fiscaal maximum dat voor 2024 door de overheid is vastgesteld.

De tijdelijke regeling voor reiskosten blijft geldig in 2024 en 2025. Voor zowel woon-werk als zakelijke kilometers krijg je een vergoeding van 28 cent per kilometer. Het belastingvrije bedrag wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar 23 cent waardoor er 5 cent bruto extra wordt uitbetaald.

Leden hebben het laatste woord

Binnenkort ontvangen alle LAD-leden die vallen onder de Cao Zorg van de Zaak een mail waarin ze hun stem over het onderhandelingsresultaat mogen uitbrengen.