skip to Main Content

Onderhandelingsresultaat Cao Zorg van de Zaak 2023

Op 6 december hebben de LAD, De Unie en de interne werknemersvereniging Zorg van de Zaak een onderhandelingsresultaat bereikt met Zorg van de Zaak over een nieuwe Cao. Werknemers ontvangen in 2023 een salarisverhoging en twee keer een eenmalige uitkering bovenop de bestaande geldelijke netto beloning. Verder wordt de thuiswerk- en reiskostenvergoeding verhoogd en zijn er werkafspraken gemaakt over onderwerpen zoals een mobiliteitsonderzoek, het verbeteren van de cao-tekst en de huidige netwerkregeling.

De belangrijkste afspraken

  • De cao heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.
  • Werknemers ontvangen een structurele salarisverhoging van 3% per 1 januari 2023.
  • Per 1 januari 2023 ontvangen werknemers een eenmalige bruto-uitkering van € 1.000 bij een fulltime dienstverband en naar rato van de datum dat ze in dienst zijn getreden. Deze wordt uitgekeerd in januari 2023.
  • In december 2023 zal een eenmalige bruto-uitkering worden verstrekt van € 500 bij een fulltime dienstverband en naar van de datum dat ze in dienst zijn getreden
  • De bestaande geldelijke netto beloning van € 500 bij een fulltime dienstverband wordt in 2023 over de eerste vijf maanden netto uitgekeerd (€ 100 per maand).
  • De thuiswerkvergoeding wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar € 2,15 per werkdag.
  • De bestaande (tijdelijke) regeling voor reiskosten wordt in 2023 voortgezet. Zowel de zakelijke- als de woon/werk-reiskosten blijven € 0,28 per kilometer.

Ledenraadpleging

Het LAD-bestuur buigt zich de komende dagen over het resultaat, waarna besloten wordt hoe het aan LAD-leden wordt voorgelegd. Leden die werken onder deze cao ontvangen binnenkort een mailing met een toelichting op het onderhandelingsresultaat. Zij kunnen via deze mailing hun stem uitbrengen.

Bekijk hier het onderhandelingsresultaat