skip to Main Content

Onderhandelingsresultaat nieuwe Cao UMC

Na tien intensieve overlegrondes hebben de vakbonden, waaronder de LAD, op 15 februari 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt met de NFU over een nieuwe Cao UMC. Er zijn salarisverhogingen afgesproken voor 2024 en 2025. Daarnaast wordt zowel voor aios als medisch specialisten een traject gestart om de arbeidsduur te normaliseren.

In oktober vorig jaar startten de onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC. Al snel werd duidelijk dat de standpunten van de NFU en de bonden ver uit elkaar lagen. Omdat alle werknemers in de umc’s in 2023 een loonsverhoging van 10% hadden gekregen, gaf de NFU aan dat daarmee een hypotheek was genomen op de nieuwe cao en dat er nauwelijks ruimte zou zijn voor materiële verbeteringen. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter lukte het toch om nader tot elkaar te komen en uiteindelijk leidde dat op 15 februari tot een onderhandelingsresultaat.

Afspraken

 • De nieuwe cao loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.
 • Werknemers krijgen per 1 mei 2024 een structurele salarisverhoging van 4% tot het maximum van schaal 11 (maximaal € 246,24). Per 1 juli 2025 volgt nog eens een verhoging van 3%, eveneens tot het maximum van schaal 11 (maximaal € 192,06). Als blijkt dat de consumentenprijsindex in 2025 hoger is dan de afgesproken loonsverhoging, gaan de cao-partijen in overleg op aangeven van de vakbonden.
 • De cao-partijen gaan de arbeidsvoorwaarden voor academisch medisch specialisten (hoofdstuk 15 in de cao) herzien. Doel is om tijdens de looptijd van de cao afspraken te maken die passen bij de wensen en behoeften van medisch specialisten van alle generaties. De normalisering van de arbeidsduur is daarbij voor de LAD een belangrijk vertrekpunt. Ook het balansverlof, dat nu al voor andere werknemers wordt geïntroduceerd, nemen we hierin mee.
 • Om de dienstbelasting van academisch medisch specialisten evenrediger te verdelen, gaat de leeftijd tot waarop diensten moeten worden gedraaid, per 1 januari 2025 stapsgewijs omhoog naar 62. Hiervoor geldt een ingroeiregeling: academisch medisch specialisten die in of voor 1964 zijn geboren, verrichten vanaf die datum diensten tot hun 60ste. Voor wie in 1965 is geboren, geldt de leeftijd van 60 jaar + 6 maanden, voor 1966: 61 jaar, voor 1967: 61 jaar + 6 maanden en voor wie in of na 1968 is geboren, geldt de leeftijd van 62 jaar. Na het bereiken van deze leeftijden is er geen verplichting meer tot het draaien van diensten en blijft de TVO (toelage verzwarende omstandigheden) behouden. We hebben wel kunnen afspreken dat iedere academisch medisch specialist van 59 jaar of ouder de mogelijkheid heeft geen diensten meer te verrichten. In dat geval wordt de toelage voor 24-uursdiensten afgebouwd in drie gelijke delen over een periode van 36 maanden. Verder geldt dat academisch medisch specialisten vanaf 60 jaar een gemiddelde arbeidsduur hebben van 40 uur (in plaats van 40-48 uur), exclusief diensten.
 • Academisch medisch specialisten krijgen na afloop van een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst in de nacht, ten minste 8 uur rusttijd dan wel geen aansluitende (dag)dienst met patiëntenzorg gebonden taken.
 • Een belangrijke wens van de LAD en FBZ was om de arbeidsduur van aios te normaliseren. De NFU, LAD en FBZ gaan daarom samen met De Jonge Specialist en het College Medische Vervolgopleidingen in kaart brengen wat het verschil is tussen de daadwerkelijke werkuren en de contractueel vastgestelde arbeidsuren van aios, in relatie tot de opleidingstijd. Op basis van dit onderzoek zullen de cao-partijen zo nodig nieuwe afspraken maken over de arbeidsuren van arts-assistenten.
 • Nu heeft ieder umc nog een eigen reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer, waardoor er veel verschillen zijn. Er zijn nu afspraken voor alle umc’s gemaakt. Werknemers die fietsend, lopend of met de auto naar het werk komen, krijgen vanaf 1 oktober 2024 een reiskostenvergoeding krijgen van 18 cent per kilometer (met een maximum van 40 km enkele reis). Wie meer dan 7 km van het werk woont en met het OV reist, krijgt de OV-kosten volledig vergoed (2e klas). Voor aios geldt vanaf 1 oktober 2024 dezelfde reiskostenvergoeding als voor andere werknemers.
 • Het protocol grensoverschrijdend gedrag wordt als bijlage aan de cao toegevoegd en umc’s gaan daar specifiek aandacht aan besteden.
 • Bij het invullen van diensten en roosters hebben werknemers eerste keus boven extern ingehuurde krachten.
 • De tegemoetkoming voor coassistenten wordt met ingang van 1 maart 2024 verhoogd van 100 naar 120 euro per maand.
 • De thuiswerkvergoeding wordt verhoogd naar € 2,35 per dag.

Het bestuur van de LAD buigt zich nu eerst over het resultaat en het stemadvies. Eind februari ontvangen LAD-leden een uitnodiging om hun stem uit te brengen over het onderhandelingsresultaat.