skip to Main Content

Ook jeugdhulpverleners kunnen nu gezond en veilig aan het werk dankzij corona-protocol

 

Werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben samen met Jeugdzorg Nederland een principeakkoord bereikt voor een corona-overeenkomst. Door de onduidelijke richtlijnen van het RIVM wisten veel werknemers in de jeugdzorg de afgelopen weken niet welke rechten en plichten op hen van toepassing waren. In de overeenkomst staan afspraken en aanbevelingen over gezond en veilig werken ten tijde van de corona-crisis én erna, waarmee ook de zorg voor kwetsbare kinderen gecontinueerd wordt.

Voor ziekenhuispersoneel had het RIVM na de uitbraak van de corona-crisis heel snel duidelijke protocollen en richtlijnen opgesteld. Onder meer over het gebruik van persoonlijk beschermingsmateriaal, testmogelijkheden en regels omtrent ziekmelden. Voor de overige zorgbranches, zoals de jeugdzorg, zorgden deze richtlijnen voor veel onrust. Nu staat duidelijk in de overeenkomst dat werknemers in de jeugdzorg zelf mogen bepalen of ze beschermingsmateriaal willen gebruiken. Op 4 juni is onder aanhoudende druk van de werknemersorganisaties uiteindelijk een handreiking voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen voor al het zorgpersoneel tot stand gekomen. De corona-overeenkomst voor de jeugdzorg sluit daar naadloos op aan, maar gaat nog een tandje verder met tal van arbeidsrechtelijke afspraken.

Afspraken over werkdruk

De corona-crisis zorgt er verder voor dat er op een andere manier gewerkt wordt binnen de jeugdzorg, met het risico op overbelasting. De werkdruk is normaal al hoog in de jeugdzorg, maar door alle coronamaatregelen is deze op veel plekken fors gestegen. Voor kinderen die in een jeugdzorginstelling wonen, gold ook dat zij geen regulier onderwijs konden volgen. Medewerkers in de jeugdzorg moesten dit gat dichtlopen. Ook de hulpverlening via beeldscherm nam extreme vormen aan. Er zijn vele voorbeelden van jeugdzorgwerkers die 10 uur of langer aan een stuk achter een beeldscherm hulp moesten verlenen. Waaronder ook het inschatten van de spanningen, veiligheid en somberheid in gezinnen. En de afweging om er, ondanks geen persoonlijke bescherming, toch naartoe te gaan. ‘Het werken tijdens de coronacrisis is vele malen intensiever dan voorheen al het geval was, zonder dat dit effect mag hebben op de kwaliteit van zorg’ zegt Lilian de Groot, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden bij LAD. ‘Maar er zitten grenzen aan de capaciteit van werknemers. De overeenkomst bevat daarom ook duidelijke afspraken over werkdruk.’

Meer weten?

Zie de coronaovereenkomst voor de jeugdzorg.