skip to Main Content

Oproep zorgsector aan demissionaire kabinet: investeer nu in de zorg

Vakbonden waaronder LAD/FBZ, en werkgeversorganisaties in de zorg roepen het demissionaire kabinet in een open brief op om nu te investeren in zorgprofessionals. Ondanks stapels rapporten die aantonen dat de rek er uit is, komt het kabinet tot nu toe financieel niet over de brug.

Ook uit de kabinetsreactie op het SER-advies Aan de Slag voor de Zorg, die op 3 september naar de Kamer werd gestuurd, spreekt volgens de vakbonden en zorgwerkgevers weinig urgentie. Ze vrezen dat het demissionaire kabinet op Prinsjesdag wederom niet bereid blijkt te investeren in de zorg. En dat terwijl de zorg in ons land hard achteruit gaat. Wat is er aan de hand?

Neerwaartse spiraal

De zorgprofessionals houden de zorg draaiende in een crisis die inmiddels structureel van aard is. Elke dag ervaren ze de effecten van personele tekorten, terwijl tegelijkertijd de zorgvraag blijft toenemen. Deze omstandigheden leiden in diverse zorgsectoren tot oplopende wachtlijsten, opnamestop en vermindering van de kwaliteit. Bovendien leidt het bij het zorgpersoneel tot gezondheidsproblemen -het ziekteverzuim was nog nooit zo hoog als nu- en tot uitstroom van zorgprofessionals. Dat betekent een neerwaartse spiraal: steeds meer en zwaarder werk voor steeds minder collega’s.

Nu investeren

Het is de allerhoogte tijd om het tij te keren en serieus te investeren in zorgprofessionals. Dat begint bij een marktconforme beloning, om te zorgen voor meer instroom en minder uitstroom van personeel. Verder moet er ruimte, dus tijd en geld, komen voor ontwikkeling en scholing om zorgpersoneel nu en in de toekomst meer mogelijkheden te bieden en (zij-)instromers beter te begeleiden. Om meer aandacht te kunnen besteden aan preventie en samenwerking, moet juist de denkkracht van zorgprofessionals zelf beter worden benut. Hun kennis en expertise is van wezenlijk belang en zeggenschap verdient op alle niveaus een impuls. Hiermee kan ook dure en vertragende bureaucratie aangepakt worden.

Demissionaire kabinet is nu aan zet

Met Prinsjesdag is het erop of eronder, benadrukken de vakbonden en zorgwerkgevers. Blijft het doorkwakkelen, of investeren en oplossen? Het is tijd om de maatschappelijke waardering om te zetten in investeringen. Daar heeft heel Nederland profijt van. Het demissionaire kabinet neemt vergaande besluiten als het gaat om urgente of spoedeisende zaken. De zorg is zo’n zaak, besluiten bonden en werkgevers hun oproep.

Lees de volledige open brief van alle partijen