skip to Main Content

Motivatie Michaël van der Ven:

“Ik geloof dat de HID(HA) een ontzettend belangrijke rol speelt in de continuïteit van de huisartsenzorg. Veel patiënten verlangen naar een vaste huisarts, terwijl veel (jonge) huisartsen, om verschillende redenen zoals gezinsverplichtingen, nog geen eigen praktijk kunnen starten. Als HID(HA) kan ik de broodnodige continuïteit bieden die zo waardevol is. Echter, daarvoor zijn aanzienlijk betere arbeidsvoorwaarden nodig. Op dit moment verdien ik minder en heb ik minder flexibiliteit, ondanks de grotere verantwoordelijkheden als waarnemer. Ik ben vastbesloten om me binnen de LAD in te zetten voor een verbetering van deze positie, zodat meer huisartsen ervoor kiezen om HID(HA) te worden.”

Michaël van der Ven

Ledenraadslid
Cluster 2