skip to Main Content

Overleg AMS 2023 gestart

De LAD, Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn op 17 oktober het overleg gestart over de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten 2023. In de nieuwe AMS willen we afspraken maken over de doorvertaling van de afspraken uit de Cao Ziekenhuizen 2023-2025. Daarnaast willen we met de NVZ in gesprek om te kijken hoe we de bestaande afspraken over gezond en veilig werken kunnen verbeteren, bijvoorbeeld als het gaat om levensfase- en generatiebeleid. 

Eerder dit jaar kwam de nieuwe Cao Ziekenhuizen tot stand, waarin onder andere een salarisverhoging werd afgesproken. Ook werden afspraken gemaakt over de reiskostenvergoeding, inroostering van aios, bereikbaarheidsdiensten en het generatiebeleid. Vaste regel bij de totstandkoming van een nieuwe Cao Ziekenhuizen is dat de AMS-partijen kijken hoe de financiële ruimte uit de cao wordt doorvertaald in de AMS. Daarover gaat dit overleg. Daarnaast grijpen we dit overleg ook aan om te kijken of nadere afspraken nodig zijn over bestaande AMS-bepalingen.

Tijdens dit eerste, constructieve overleg hebben de LAD/Federatie en de NVZ hun voorstellen aan elkaar toegelicht. Op 31 oktober staat de volgende bespreking gepland.