skip to Main Content

Overleg nieuwe Cao UMC gestart

Op 4 oktober zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe Cao UMC. De huidige cao loopt eind dit jaar af. De voorstellen van de NFU en de werknemersorganisaties lijken het op het eerste gezicht nog ver uit elkaar te liggen.

Werkgeversorganisatie NFU en de vijf werknemersorganisaties (LAD, FBZ, FNV, CNV en NU’91) zaten op 4 oktober bij elkaar voor het eerste cao-overleg, dat werd ingeleid door onafhankelijk voorzitter Wim Kooijman. Naast enkele procedurele afspraken hebben de cao-partijen hun voorstellen nader toegelicht. De LAD vertegenwoordigt aan de Cao UMC-tafel de belangen van medisch specialisten; de overige LAD-leden, zoals a(n)ios, klinisch chemici, klinisch fysici, klinisch technologen en ziekenhuisapothekers, worden door de LAD vertegenwoordigd via vakbond FBZ.

Oog voor werkdruk

De NFU heeft benadrukt dat met de vorige loonafspraak (eind vorig jaar werd tijdens de looptijd van de huidige cao een loonsverhoging van 10% voor 2023 afgesproken) een hypotheek is genomen op de komende cao en dat er momenteel nauwelijks ruimte is voor materiële verbeteringen.

Met het oog op de hoge werkdruk en de inspanningen die dagelijks van zorgprofessionals worden gevraagd, vindt de LAD het echter belangrijk dat de expertise en inzet van zorgprofessionals worden erkend en gewaardeerd. Ook moet er oog zijn voor de hoge werkdruk. De LAD wil onder andere de arbeidsduur van academisch medisch specialisten en arts-assistenten bespreken, omdat die structureel hoog is. Daarnaast zet de LAD onder andere in op reële koopkrachtontwikkeling en een aantrekkelijker generatiebeleid.

De cao-partijen werken nu allereerst aan een matrix en clustering van de diverse voorstellen, waarna de onderhandelingen op 19 oktober worden voortgezet. Dan staan het vitaliteitsbeleid en generatiebeleid op de agenda.