skip to Main Content

Opname persoonlijk budget verlengd voor werknemers umc’s

 

Het benutten van het persoonlijk budget is vanwege de COVID-19 crisis niet altijd mogelijk voor werknemers in umc’s. AC/FBZ heeft daarom samen met de andere vakbonden aan de NFU gevraagd of het opnemen van het opgebouwde persoonlijk budget met een jaar kan worden verlengd tot 1 januari 2022. De NFU heeft dit inmiddels toegezegd.

In de Cao 2018-2020 is afgesproken dat het persoonlijk budget per 1 januari 2019 wordt omgezet in een structurele salarisverhoging van 0,92 procent (dit geldt niet voor academisch medisch specialisten, omdat hun persoonlijk budget in de vorige cao al is opgenomen in het budget functiegebonden kosten). Afgesproken werd dat werknemers tot 1 januari 2021 de tijd krijgen om niet-opgenomen persoonlijk budget op te maken.

Vanuit de umc’s kregen we van diverse werknemers signalen dat dit vanwege de COVID-19 niet altijd lukt. Daarom hebben we erop aangedrongen de datum van 1 januari 2021 met een jaar te verlengen. De NFU heeft dit inmiddels toegezegd. Dit betekent dat het persoonlijk budget dat tot en met 31 december 2018 is opgebouwd (en dat geldt ook voor academisch medisch specialisten), tot 1 januari 2022 kan worden benut conform de mogelijkheden in de cao.