skip to Main Content

LAD en Verenso starten petitie voor meer waardering specialisten ouderengeneeskunde

De LAD en Verenso roepen alle specialisten ouderengeneeskunde (in opleiding) op een petitie te tekenen, waarin ze zich uitspreken voor meer waardering van de specialist ouderengeneeskunde in de Cao VVT. De onderhandelingen voor deze cao zijn onlangs gestart. De LAD en Verenso vinden dat de positie van de specialist ouderengeneeskunde en de toenemende verantwoordelijkheden die ze hebben, nu onderbelicht zijn. Daarom zijn concretere afspraken over de waardering en positie van specialisten ouderengeneeskunde hard nodig.

Specialisten ouderengeneeskunde vervullen een belangrijke rol in de VVT. Tijdens de COVID-pandemie is die rol steeds zichtbaarder geworden. Specialisten ouderengeneeskunde hebben laten zien hoe ze met hun expertise en ervaring kunnen bijdragen aan veilige en goed georganiseerde zorg. Ondanks hun toegenomen taken en verantwoordelijkheden is het echter nog lang niet in alle VVT-instellingen vanzelfsprekend dat specialisten ouderengeneeskunde worden betrokken bij instellingsbeleid – zoals dat bijvoorbeeld voor artsen in ziekenhuizen wel het geval is. Ook loopt het salaris achter op de toegenomen verantwoordelijkheden en is er onvoldoende ruimte voor en eigen regie op professionele ontwikkeling.

Petitie

De LAD en Verenso vinden het daarom van groot belang dat er meer waardering komt voor specialisten ouderengeneeskunde in de cao. Op 26 januari vindt het volgende cao-overleg plaats. De LAD, die bij werknemersorganisatie FBZ is aangesloten voor de Cao VVT, wil de uitslag van de petitie in dit overleg meegeven. De LAD en Verenso roepen daarom alle specialisten ouderengeneeskunde en aios ouderengeneeskunde op de petitie te tekenen. Hun handtekeningen zijn hard nodig om de urgentie van de boodschap goed voor het voetlicht te brengen. Het tekenen van de petitie kan tot en met 25 januari via deze link. Met het ondertekenen van de petitie spreken specialisten ouderengeneeskunde (in opleiding) zich uit voor:

  • Georganiseerde en gefaciliteerde inspraak en invloed binnen de instelling, zodat specialisten ouderengeneeskunde medische verantwoordelijkheid kunnen dragen.
  • Bereikbaarheidsdiensten mét hersteltijd én fatsoenlijke compensatie.
  • Tijd en geld voor professionele ontwikkeling direct en indirect functiegebonden, zoals opleidingen en werken aan (vak)ontwikkeling bij beroepsvereniging.
  • Salarissen en structurele ondersteuning van de medische praktijk, die passen bij de (groeiende) verantwoordelijkheid van specialisten ouderengeneeskunde.