skip to Main Content

Realiseren sneltestlocaties van groot belang

De LAD sluit zich aan bij de oproep van werknemersorganisatie FBZ om zo snel mogelijk sneltestlocaties te realiseren, zodat artsen en andere zorgprofessionals veilig kunnen blijven werken.

Sinds de uitbraak van de COVID-19 crisis zijn ruim 40.000 zorgmedewerkers positief getest op het virus. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk zelfs nog hoger, omdat commerciële testresultaten niet worden meegenomen in de RIVM-cijfers.

FBZ vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. De vakbond voor zorgprofessionals, waarbij de LAD is aangesloten, krijgt uit meerdere hoeken signalen van zorgprofessionals dat de werkdruk, die toch al hoog was, steeds verder toeneemt doordat collega’s uitvallen door ziekte. Bovendien is er onder zorgmedewerkers angst om besmet te raken of patiënten, collega’s of huisgenoten te besmetten. De veiligheid van zowel zorgmedewerkers als patiënten mag nooit in het geding komen, dus het is belangrijk dat werkgevers er alles aan doen om die veiligheid te garanderen.

Voortmaken met sneltesten

Volgens de LAD is het daarom belangrijk dat artsen en andere zorgprofessionals zich bij klachten zo snel en laagdrempelig mogelijk kunnen laten testen. Ze steunt de oproep van FBZ om zo snel mogelijk sneltestlocaties te realiseren, waarbij zorgmedewerkers met voorrang terecht kunnen. Hoe sneller zorgmedewerkers getest kunnen worden, hoe eerder ze bij een negatieve uitslag weer aan het werk kunnen.

Thuisblijven bij een besmetting

Door het toenemende aantal besmettingen loopt de werkdruk in zorginstellingen op, waardoor problemen (kunnen) ontstaan met roosters. De LAD vindt dat alles op alles moet worden gezet om te voorkomen dat iemand die geen klachten heeft maar wél besmet is, toch aan het werk gaat. Hoe hoog de werkdruk ook is: voor zorgprofessionals gelden dezelfde regels als voor iedereen. Dat betekent: thuisblijven bij klachten of bij een besmetting. Een werknemer kan nooit worden gedwongen om bij een besmetting aan het werk te gaan.