skip to Main Content

Onderhandelingsresultaat voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg

De LAD/FBZ, FNV, NU’91 en CNV hebben in de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 maart een onderhandelingsresultaat bereikt met Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. Werknemers krijgen in 2022 een salarisverhoging van 2,2% en in 2023 krijgen ze er nog eens 3,2% bij. Daarnaast krijgen zorgprofessionals inspraak op onderwerpen die hun werk raken.

In februari liep het overleg voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg vast, omdat de cao-partijen het niet eens konden worden over met name de salarisparagraaf. Afgelopen vrijdag ontvingen de bonden een nieuwe uitnodiging van VGN om de onderhandelingen te hervatten. Aanleiding daarvoor was dat er nieuwe ramingen waren voor de loonruimte voor 2023, die mogelijk meer financiële ruimte zou bieden.

Tijdens het onderhandelingstraject heeft VGN steeds gekoerst op (extra) salarisverhogingen voor de middeninkomens en lagere salarisniveaus. Dat lag voor de LAD/FBZ ingewikkeld, omdat het bevoordelen van de ene groep niet ten koste mag gaan van andere groepen. Na negen onderhandelingsrondes lukte het uiteindelijk tot een akkoord te komen met een evenwichtiger salarisparagraaf waar alle werknemers iets aan hebben. De belangrijkste afspraken op een rij:

 • De cao loopt van 1 oktober 2021 t/m 31 januari 2024.
 • Per 1 mei 2022 worden de salarissen verhoogd met 2,2% met een bodem van 90 euro bruto per maand (op voltijdsbasis). Per 1 mei 2023 krijgen werknemers er nog eens 3,2% bij.
 • Per 1 mei 2022 vervalt van de functiegroepen 35 tot en met 50 de laagste trede van de schaal, en wordt aan de bovenkant van de schaal een trede toegevoegd; per 1 mei 2023 vervalt van de functiegroepen 40 en 45 de laagste trede van de schaal, en wordt aan de bovenkant van de schaal een trede toegevoegd.
 • Functiegroepen 55, 60 en 65 krijgen geen extra trede. Om hen tegemoet te komen, krijgen ze in plaats daarvan in mei 2022 én mei 2023 een eenmalige uitkering van 750 euro bruto (op voltijdsbasis).
 • In december 2023 wordt aan alle werknemers een eenmalige uitkering verstrekt van 0,5% in de vorm van een verhoogde eindejaarsuitkering.
 • Coassistenten krijgen vanaf 1 juli 2002 een stagevergoeding van 100 euro bruto per week.
 • Er wordt een afbouwregeling ingevoerd voor werknemers in direct cliëntgebonden functies die in de laatste jaren voor hun pensioen minder willen gaan werken.
 • De PBL-regeling wordt vanaf 2023 vervangen door Balansverlof. Hierin kunnen werknemers tot maximaal 100 weken verlof sparen.
 • De vergoeding voor een onrustige slaapdienst wordt verhoogd wanneer er sprake was van minder dan 50% onafgebroken rusttijd.
 • In de cao wordt opgenomen dat zorgprofessionals inspraak krijgen op onderwerpen die hun werk raken. De precieze vorm (een staf/raad/orgaan) wordt per organisatie in overleg met de raad van bestuur vormgegeven. De zorgprofessionals nemen hiertoe zelf het initiatief.
 • In de cao wordt verduidelijkt dat het scholingsplan (dat per organisatie wordt opgesteld) erin moet voorzien dat scholing die nodig is voor de functie-uitoefening, incl. scholing voor vereiste registraties, wordt vergoed door de werkgever.
 • Werknemers die lid zijn van een beroepsvereniging die is aangesloten bij FBZ (en dat is de LAD), krijgen vanaf 2022 150 euro per jaar vergoed voor het lidmaatschap (dit was: 100 euro). Deze vergoeding wordt bovendien uitgebreid en geldt ook voor het lidmaatschap van de NVAVG.
 • Werknemers krijgen vanaf 1 juli 2022 een thuiswerkvergoeding van € 2,00 per thuiswerkdag, als er op instellingsniveau geen eigen regeling voor een thuiswerkvergoeding is vastgesteld.

Nieuwsgierig wat er verder is afgesproken? Bekijk dan alle afspraken uit het onderhandelingsresultaat.

LAD/FBZ-onderhandelaar Maaike Langerak denkt dat het maximaal haalbare resultaat is bereikt. “We zijn blij dat het is gelukt om met name de salarisparagraaf zo in te richten dat er voor iedereen wat in zit. Daarnaast hebben we zwart op wit hebben kunnen vastleggen dat zorgprofessionals inspraak krijgen, bijvoorbeeld bij beleidsbeslissingen die hun werk raken. Dat is een langgekoesterde wens van veel artsen in de gehandicaptenzorg waar ze nu concreet mee aan de slag kunnen.”

Het LAD-bestuur gaat het resultaat nu eerst bestuderen, waarna wordt besloten met welk advies het aan de achterban wordt voorgelegd.