skip to Main Content

Ruime meerderheid aios stemt in met nieuwe Cao SBOH

Een zeer ruime meerderheid van de aios-LAD-leden heeft ingestemd met de nieuwe afspraken voor de nieuwe Cao SBOH voor 2024. Dat betekent dat de afspraken in het onderhandelaarsakkoord dat de LAD met de SBOH bereikte, uitgevoerd kunnen worden. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2024 en loopt tot en met 31 december 2024.

Volgens de nieuwe cao ontvangen alle aios-groepen per 1 januari een salarisverhoging van 6,69%. Verder zijn uniforme afspraken gemaakt over de reiskostenvergoeding. En tijdens het aanvullend geboorteverlof voor de partner krijgt de werknemer vanaf 1 maart 2024 het salaris volledig doorbetaald.

Aandachtspunt

Een duidelijk punt van aandacht blijft echter wel dat de aios nu niet de achterstand inlopen met aios in andere sectoren. Veel aios hebben tijdens de ledenraadpleging daarover hun zorgen geuit. Het verschil bleek uit het beloningsonderzoek in opdracht van de SBOH in juli 2023 en de behoefte aan reparatie is groot. Op termijn zal duidelijk worden of VWS alsnog budget beschikbaar stelt. Indien dat het geval is geldt de procesafspraak dat dit in overleg met de LAD ten goede komt aan de aios.

Hoe verder?

De komende tijd zetten de LAD en de SBOH de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord om in cao-artikelen. We melden het zodra de definitieve tekst beschikbaar is.

Voor welke aios geldt de Cao SBOH?

De cao is van toepassing op alle aios-groepen in dienst bij SBOH. Het betreft artsen in opleiding tot:
• Huisarts
• Specialist ouderengeneeskunde
• Arts verstandelijk gehandicapten
• (Profiel)arts Maatschappij + Gezondheid
• Forensisch arts
• Verslavingsarts