skip to Main Content

Tekst Cao SBOH gepubliceerd

De tekst van de nieuwe Cao SBOH is beschikbaar. In de cao-tekst zijn de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord uitgewerkt, waaronder de salarisverhoging en verhoging van de eindejaarsuitkering.

Op 18 mei bereikten de LAD en SBOH een akkoord voor een nieuwe cao, die geldt voor 2020. Vanwege de coronacrisis kozen de partijen bewust voor een kortlopende cao met een beperkt aantal afspraken, waaronder een salarisverhoging van 2,7 procent en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,4 procent. In september willen de LAD en SBOH verder praten over onderwerpen die nu niet aan bod zijn gekomen, zoals arbeidsduur en diensten tijdens stages, en onkostenvergoedingen. De bedoeling is dat afspraken over dit soort thema’s in de cao voor 2021 worden opgenomen.

Aios M+G

De Cao SBOH geldt voor artsen in opleiding tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten. Daarnaast vallen aios Maatschappij + Gezondheid (M+G) sinds kort ook onder de cao. Over hun arbeidsvoorwaarden is in het akkoord een aantal specifieke punten opgenomen. Deze punten zijn nog niet in de cao-tekst opgenomen, omdat het om een beperkt aantal afspraken gaat; de cao-partijen vonden het logischer pas een eigen hoofdstuk in de cao voor aios M+G op te nemen wanneer over alle specifieke onderwerpen voor deze groep afspraken zijn gemaakt. Voor aios M+G blijft het deel van de aios ouderengeneeskunde daarom nu van toepassing, aangevuld met de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord en de eerder overeengekomen garantieregeling. In 2021 worden aios M+G expliciet in de cao opgenomen.

Bekijk de cao-tekst.