skip to Main Content

Sociaal plannen

De onderhandelaars van de LAD/FBZ zitten aan de belangrijkste cao-tafels in de zorg, maar onderhandelen daarnaast ook op instellingsniveau. Bijvoorbeeld als er sprake is van een reorganisatie, fusie of faillissement, met gevolgen voor de werknemers. In dat soort situaties sluiten we, vaak samen met andere werknemersorganisaties, met je werkgever een sociaal plan af. Doel is om de personele gevolgen voor je tot een minimum te beperken.

Wat wil de LAD?

Doel van een sociaal plan is om de personele gevolgen voor je tot een minimum te beperken. Concreet betekent dit dat we inzetten op vier speerpunten:
• Geen gedwongen ontslagen
• Behoud van salaris bij plaatsing in een passende functie die lager is ingeschaald
• Een objectieve herplaatsingsprocedure
• Een reële mobiliteitstermijn en begeleiding van werk naar werk.

Wat doet de LAD?

Jaarlijks komen zo’n 50 à 70 sociaal plannen tot stand. Geen reorganisatie of fusie is gelijk, en dus vraagt een sociaal plan veel tijd én maatwerk. Als er in je instelling wordt overlegd over een sociaal plan, verdiepen onze onderhandelaars zich goed in de instelling en omstandigheden. De onderhandelaar houdt je via een nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang van de gesprekken. Daarnaast kunnen in jouw instelling werknemersbijeenkomsten worden georganiseerd, waarin we je bijpraten.

Als er een akkoord wordt bereikt over een sociaal plan, wordt je daarover geraadpleegd. Op basis van de uitkomst besluiten we of we het sociaal plan tekenen. Als je werkgever enkel en alleen met verslechteringen komt, zullen we nooit onze handtekening zetten.
Een sociaal plan heeft altijd een bepaalde looptijd. Als je tijdens de looptijd te maken krijgt met bijvoorbeeld een herplaatsingsprocedure of mobiliteitstraject, waarbij volgens jou in strijd met het sociaal plan wordt gehandeld, neem dan contact op met ons Kennis- en dienstverleningscentrum. Zij kunnen je adviseren en ondersteunen.

Wat betekent dat voor jou?

Door het afsluiten van sociaal plannen kunnen we gedwongen ontslagen voorkomen bij fusies of reorganisaties. Onze inzet is dat er zo min mogelijk banen verloren gaan. Onze onderhandelaars hebben een brede expertise als het gaat om arbeidsvoorwaarden, en dus kunnen we goede afspraken voor je maken, zodat je bijvoorbeeld je salaris behoudt bij plaatsing in een functie die lager is ingeschaald, en dat je goed wordt begeleid als sprake is van een mobiliteitstraject.