skip to Main Content

Sociaal plannen

De onderhandelaars van de LAD/FBZ zitten aan de belangrijkste cao-tafels in de zorg, maar onderhandelen daarnaast ook op instellingsniveau. Bijvoorbeeld als er sprake is van een reorganisatie, fusie of faillissement, met gevolgen voor de werknemers. In dat soort situaties sluiten we, vaak samen met andere werknemersorganisaties, met uw werkgever een sociaal plan af. Doel is om de personele gevolgen voor u tot een minimum te beperken.

Wat wil de LAD?

Doel van een sociaal plan is om de personele gevolgen voor u tot een minimum te beperken. Concreet betekent dit dat we inzetten op vier speerpunten:
• Geen gedwongen ontslagen
• Behoud van salaris bij plaatsing in een passende functie die lager is ingeschaald
• Een objectieve herplaatsingsprocedure
• Een reële mobiliteitstermijn en begeleiding van werk naar werk.

Wat doet de LAD?

Jaarlijks komen zo’n 50 à 70 sociaal plannen tot stand. Geen reorganisatie of fusie is gelijk, en dus vraagt een sociaal plan veel tijd én maatwerk. Als er in uw instelling wordt overlegd over een sociaal plan, verdiepen onze onderhandelaars zich goed in de instelling en omstandigheden. De onderhandelaar houdt u via een nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang van de gesprekken. Daarnaast kunnen in uw instelling werknemersbijeenkomsten worden georganiseerd, waarin we u bijpraten.

Als er een akkoord wordt bereikt over een sociaal plan, wordt u daarover geraadpleegd. Op basis van de uitkomst besluiten we of we het sociaal plan tekenen. Als uw werkgever enkel en alleen met verslechteringen komt, zullen we nooit onze handtekening zetten.
Een sociaal plan heeft altijd een bepaalde looptijd. Als u tijdens de looptijd te maken krijgt met bijvoorbeeld een herplaatsingsprocedure of mobiliteitstraject, waarbij u uw ogen niet in strijd met het sociaal wordt gehandeld, neemt u dan contact op met ons Kennis- en dienstverleningscentrum. Zij kunnen u adviseren en ondersteunen.

Wat betekent dat voor u?

Door het afsluiten van sociaal plannen kunnen we gedwongen ontslagen voorkomen bij fusies of reorganisaties. Onze inzet is dat er zo min mogelijk banen verloren gaan. Onze onderhandelaars hebben een brede expertise als het gaat om arbeidsvoorwaarden, en dus kunnen we goede afspraken voor u maken, zodat u bijvoorbeeld uw salaris behoudt bij plaatsing in een functie die lager is ingeschaald, en dat u goed wordt begeleid als sprake is van een mobiliteitstraject.