skip to Main Content

Update besprekingen één cao voor huisartsen in loondienst

Op 24 januari hebben de LAD, de LHV en InEen opnieuw met elkaar overlegd om te komen tot één cao voor huisartsen in loondienst.

Onderwerpen van gesprek

Belangrijk onderwerp van gesprek was de financiële ruimte zoals toegelicht vanuit werkgeverszijde. Ook kwam het vervolg van het proces aan de orde, omdat er rekening gehouden moet worden met de looptijd van de huidige Cao Hidha.

De drie cao-partijen onderschrijven dat er voldoende tijd moet zijn om zorgvuldig tot een goed totaalpakket arbeidsvoorwaarden te komen. Dit mag niet door tijdsdruk in de knel komen. Uiteindelijk draait het om een pakket dat bij de achterbannen kan rekenen op draagvlak.

Hoe verder?

De LAD buigt zich allereerst over de verstrekte informatie vanuit de werkgeversdelegatie om te bepalen of we tot dezelfde conclusie kunnen komen qua gegevens en cijfers en of de door werkgevers aangegeven informatie over de financiële ruimte voldoende basis biedt voor de onderhandelingen.